(c) Linos Kociubaitytes nuotr.

Šių metų rugpjūčio 8 dieną siautėję vėjai padarė daug žalos šalies miškams. Generalinės miškų urėdijos duomenimis preliminariai skaičiuojama, kad valstybiniuose miškuose suniokota apie 150 tūkst. ktm medienos. Panašiai stipriai nukentėjo ir privatūs miškai.

Norime priminti, kad tiek privačių miškų savininkai, tiek ir valstybinių miškų valdytojai stichinių nelaimių pažeistų miškų sutvarkymui ir atkūrimui gali kreiptis Europos Sąjungos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę “Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas”. Pagal šią priemonę miškų savininkai ir valdytojai gali gauti paramą stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimui, įskaitant miško atkūrimo projekto parengimą, pažeisto ploto sutvarkymą ir išvalymą bei dirvos paruošimą, miško sodmenų įsigijimą, jų transportavimą, pasodinimą, žuvusių želdinių atsodinimą ir želdinių apsaugos priemones.

Atkreipiame dėmesį, kad stichinės nelaimės pažeistu mišku laikomas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas, kuriame dėl abiotinių veiksnių (sausros, vėjo, sniego, lijundros, potvynio ir kt.), gaisrų, ligų ir miško kenkėjų sunaikinta, labai pažeista arba džiūsta ne mažiau kaip 50 proc. medžių (medžiai negali augti).

Didžiausia paramos suma vienam projektui 345 280 Lt, finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Svarbu nepamiršti, kad privataus miško savininkas apie pažeistą mišką iškart turi informuoti VĮ miškų urėdiją, kurios veiklos teritorijoje yra tas miškas. VĮ miškų urėdijos specialistai užregistruos pažeidimo faktą ir išduos pažymą, kuri vėliau bus reikalinga siekiant paramos. Paramai gauti dar reikės parengti pažeisto miško atkūrimo projektą.

Paraiškas paramai gauti ištisus metus renka Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritoriniai skyriai.

Paraiškas paramai gauti gali padėti užpildyti Žemės ūkio ministerijos akredituoti konsultantai, už kurių paslaugas taip pat teikiama Europos Sąjungos parama. Šie konsultantai taip pat gali suteikti visą paramai gauti reikalingą ir su priemonės vykdymu susijusią informaciją.

Žinotina ir tai, kad paramos reikia kreiptis per trejus metus po pažeisto ploto atsiradimo. Taigi, laiko yra nemažai, bet ilgai laukti nevertėtų, nes stipriai pažeistą mišką būtina sutvarkyti nedelsiant, o paramos teikimo laikas taip pat yra ribotas.

Detalius Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių aprašymus bei paraiškų surinkimo laikotarpius galima rasti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (www.zum.lt) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (www.nma.lt) internetiniuose puslapiuose.

Aplinkos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: