(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

2010-ieji bus paminėti įvairiausiais renginiais visoje Lietuvoje. Viešų renginių tikslas – dar kartą atkreipti visuomenės dėmesį į egzistuojančias skurdo ir socialinės atskirties problemas miestuose bei kaimiškose vietovėse ir paskatinti kiekvieną žmogų pagal galimybes prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo.

Renginius praėjusią savaitę pristatė į Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą susivienijusios nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Lietuvos Caritas, labdaros ir paramos fondas “Maisto bankas”, Baltijos labdaros fondas “Heifer”, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras bei Kauno apskrities socialinės veiklos NVO sąjunga – kurios vykdo vieną bendrą nacionalinės 2010-ųjų kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų programos “Skurdo mažinimo formulė 10*10=0” projektą.

Nemažai renginių šiemet bus skiriama vaikų socialinei atskirčiai. Numatytos edukacinės stovyklos, dviračių žygiai, piešinių konkursai ir parodos. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos rengiamas vaikų iš globos namų dviračių žygis per Lietuvos savivaldybes “10 skurdo kilometrų” startuoja jau liepos 21 dieną.

Antrąjį šių metų pusmetį visoje Lietuvoje numatoma rengti bendruomenių forumus, kuriuose vietos gyventojai analizuos esamą situaciją ir kartu ieškos būdų situacijai gerinti.

Šių renginių metu veiks vadinamasis Forumo teatras. Tai meninio ugdymo priemonė, kurios tikslas – įtraukti gyventojus į specializuotus vaidinimus skurdo, socialinės atskirties, diskriminacijos temomis.

Meninės instaliacijos iš konservuoto maisto skardinių primins, kad daugėja žmonių, kuriems aktuali skaudi maisto stygiaus problema. Maisto skulptūras planuojama statyti spalio mėnesį Lietuvos miestų viešosiose erdvėse.

Teminių Europos metų patirtis bus apibendrinta spalio 17 d. – Tarptautinę kovos su skurdu dieną – rengiamoje konferencijoje, į kurią ketinama pakviesti Europos nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo, Lietuvos valdžios institucijų atstovus, socialinės srities specialistus.

Skurdo mažinimas aktualus ne tik skurdesnėms, bet ir pasiturinčioms ES narėms. Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metus šiemet mini visos bendrijos narės, šią iniciatyvą taip pat palaiko ES nepriklausančių šalių Norvegijos ir Islandijos vyriausybės. Svarbus teminių Europos metų tikslas – surasti ir pristatyti visuomenei pilietines iniciatyvas ir projektus, kurie realiais darbais padeda mažinant socialinę atskirtį.

Šiuo metu daugiau kaip 80 milijonų europiečių gyvena ties skurdo riba. “Eurobarometro” duomenimis, didžioji dalis europiečių (73 proc.) mano, kad jų šalyje skurdas yra plačiai paplitusi problema, o 89 proc. nori, kad jų vyriausybė imtųsi skubių šios problemos sprendimo veiksmų. Nors dauguma žmonių mano, kad už tai visų pirma atsako nacionalinės vyriausybės, tačiau 74 proc. gyventojų tikisi, kad ir ES turi atlikti svarbų vaidmenį.

Apie nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą (EAPN Lietuva):

EAPN Lietuva – 2006 metais įkurta nevyriausybinių organizacijų kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi asociacija Lietuvoje, vienijanti 38 nacionalines ir regionines organizacijas ir apie 300 asocijuotas įvairias socialinėje srityje veikiančias organizacijas. Tinklo tikslas yra stiprinti Lietuvos NVO institucinius gebėjimus ir plėtoti NVO bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis, mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje, taip pat prisidėti prie LR Vyriausybės bei Europos Sąjungos patvirtintų kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų įgyvendinimo. Daugiau informacijos apie Tinklą – www.skurdas.lt.

Apie projektą:

Projektas “Skurdo mažinimo formulė 10×10=0” tikslas – skatinti ir stiprinti vietos lygmens bendruomenių vaidmenį bei įsitraukimą į socialinę ir pilietinę veiklą, siekiant sumažinti egzistuojančią socialinę atskirtį bei vaikų skurdą. Visos projekto veiklos susietos su 2010-ųjų- Europos Skurdo metų tematika. Projekto šūkis – skurdo mažinimo formulė 10 x 10 = 0 reiškia, kad per 10 projekto mėnesių bus išryškintos pagrindinės skurdo problemos ir jų įveikimui skirti veiksmai bei per 10 metų skurdo lygis pasieks 0. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant Europos metų programą. Daugiau informacijos apie projektą – www.skurdas.lt.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: