(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas kreipėsi į Vyriausybę, Švietimo ir mokslo ministeriją, Vilniaus savivaldybę su pasiūlymu Vilniaus dailės akademiją pervadinti Dvimiesčio dailės akademija, turinčią Vilniaus ir Kauno fakultetus.

„Siekiame sudaryti vienodas sąlygas Vilniuje ir Kaune dirbantiems ir studijuojantiems Vilniaus dailės akademijos akademinės bendruomenės nariams ir užtikrinti dvimiesčio idėjos įgyvendinimo tęstinumą. Dvimiesčio pavadinimas nediskriminuotų nė vieno miesto“, – apie savo pasiūlymą sakė Kauno meras.

Per paskutinį dešimtmetį ne kartą būta mėginimų atkurti istorinę tiesą ir grąžinti Kauno miestui savarankišką aukštąją meno mokyklą. Šiandien, atrodytų, esama galimybių reorganizuoti gana chaotišką menų mokymo sistemą Kauno mieste, sujungti kelis paskirus edukacinius vienetus – Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetą „Kauno dailės institutą“, Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetą ir Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetą – į vieną gerai koordinuojamą sistemą ir įkurti Kauno menų akademiją.

Šios aukštosios mokyklos įkūrimas sutaptų su Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo reforma, kuri pagrįsta nedidelių edukacinių padalinių jungimo į stambesnius strategija bei padėtų efektingiau plėtoti kultūrinius ryšius su kitomis ES valstybėmis. Reikšminga atrodytų ir ta aplinkybė, jog Vilniaus-Kauno dvimiesčio sukūrimo strateginiame plane tokios akademijos steigimas yra numatytas. Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdyje Kauno menų akademijos steigimo idėja susilaukė vieningo palaikymo.

„Tačiau mums kelia nerimą tai, kad skiriant dėmesį ir lėšas fakulteto akademinei veiklai, įvairių projektų įgyvendinimui, investicijoms, materialinei bazei gerinti, Kauno dailės fakultetas dažnai lieka paskutinėse pozicijose“, – savo nuogąstavimus išsakė A. Kupčinskas.

Kauno dailės fakultetas yra Vilniaus dailės akademijos padalinys Kaune, teikiantis universitetinį išsilavinimą būsimiems dailininkams ir architektams.

Tęsdamas prieškarinės Kauno meno mokyklos tradicijas, KDF yra pagrindinis vidurio Lietuvos regiono dailės edukacijos centras, sutraukiantis studentus iš beveik 30 šalies rajonų. Kasmet VDA Kauno dailės fakultetą baigia apie 60 bakalaurų ir 30 magistrų, įgyjančių kvalifikaciją aštuoniose specialybėse. Iš viso fakultete mokose per 340 studentų.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: