Vis dar svarstoma ar sporto pratybos turi būti privalomos
(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete vis dar sprendžiama, ar patvirtinti įstatymo projektą, kuriuo siekiama, kad studentai aukštosiose mokyklose sporto pratybas atliktų privalomąja tvarka.

Šis įstatymo projektas nesutampa su Mokslo ir studijų įstatymu, kuriuo vadovaujasi daugelis aukštųjų mokyklų.

„Seimo nariai svarsto tik Kūno kultūros įstatymo projektą, neatsižvelgdami į tai, jog inicijavus pakeitimus, juos kartu reikėtų padaryti Mokslo ir studijų įstatyme. Kadangi abu įstatymai nėra suderinti, aukštosios mokyklos gali pačios nuspręsti, ar verta kūno kultūros paskaitas paversti privalamomis studentams, ar ne“, – teigia Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis.

D. Dikšaičio manymu, nesuderinus abiejų įstatymų, tos aukštosios mokyklos, kurios norės išvengti pareigos tinkamai organizuoti sporto pratybas, galės tai nesunkiai įgyvendinti, o tos, kurios paistys priimto įstatymo – užsikraus atsakomybės naštą.

Valdžios ir aukštųjų mokyklų atstovai turėtų rasti kompromisą, kuriuo būtų skatinamos sporto pratybos akademinio jaunimo tarpe ir kartu užkertamas kelias piktnaudžiavimui įstatymais.

„Svarbiausia, kad priimant sprendimą dėl įstatymo projekto, tai būtų daroma dėl pačių studentų gerovės. Norint pritraukti jaunimą į kūno kultūros paskaitas reiktų pagalvoti apie sporto bazių ir inventoriaus atnaujinimą, nes dauguma jų šiuo metu yra kritinės būklės. Taip pat turi būti užtikrintos reikalingiausios higienos reikmės, iš naujo peržiūrimas ugdymo turinys ir metodologija“, – tvirtina Studentų sąjungos prezidentas.

Studentų atstovai jau kelis kartus kreipėsi į valdžios atstovus, kad būtų pakoreguotas galiojantis Kūno kultūros ir sporto įstatymo projektas, įtvirtinant galimybę visų kursų studentams laisvai rinktis kūno kultūros ir sporto pratybas. Tokia nuostata galėtų būti netaikoma specializuotosioms aukštosioms mokykloms, studijų kryptims (atitinkamoms studijų programoms), kur kūno kultūros ir sporto mokymas yra neatsiejamas nuo studijų esmės.

Lietuvos studentų sąjunga primena, jog įstatymo projektu rengiamasi nustatyti, kad pirmajame bei antrajame kursuose aukštosiose mokyklose kūno kultūros dalykui būtų skiriama ne mažiau nei 2 valandos per savaitę, o kituose – pasirinktinai.

Noras įteisinti, kaip privalomą studentams sporto pratybų dalyką aukštosiose mokyklose, pirmą kartą buvo inicijuotas dar 2009 metų birželio mėnesį, kai Lietuvos universitetų rektorių konferencija siūlė papildyti Mokslo ir studijų įstatymo projektą.

Lietuvos studentų sąjunga kritiškai vertino tokio projekto siūlymą. Tada įstatymo projektas LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete nebuvo patvirtintas.

Lietuvos studentų sąjungos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: