(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Įmonės kviečiamos atlikti savo veiklos lyginamąją analizę ir išsiaiškinti padėtį tarp kitų Lietuvos ir užsienio kompanijų, sužinoti stipriausius ir silpniausius veiklos aspektus bei tobulintinas sritis. Tokią galimybę įmonėms suteikia “Eksportuojančioji Lietuva”, įgyvendama projektą “Konkurencingumo centras”.

“Lyginamoji veiklos analizė yra vienas iš efektyviausių būdų tinkamai įvertinti savo verslo esamą situaciją, jo perspektyvą, priimant optimalius veiklos sprendimus, plečiant eksporto apimtis ir siekiant išlikti konkurencingu,” – sako “Eksportuojančioji Lietuva” generalinis direktorius Paulius Lukauskas.

“Konkurencingumo centro” parengtoje ataskaitoje bus lyginamos finansų, rinkodaros, veiklos procesų ir personalo valdymo sritys. Įmonės atstovai sužinos realų įmonės konkurencingumo lygį, jį mažinančias priežastis ir tobulintinas sritis.

Įmonių konkurencingumo analizės procesą sudarys du etapai. Pirmajame etape galės dalyvauti 200 įmonių, kurioms atlikus lyginamąją analizę bus parengtos ataskaitos. Įmonių atstovai galės konsultuotis su ekspertais ir semtis žinių seminaruose.

Antrojo etapo metu 60-čiai perspektyviausių bendrovių, kurių atitinkamų veiklų patobulinimas turėtų didžiausią efektą įmonės konkurencingumo padidėjimui, bus parengti individualūs konkurencingumo didinimo planai, teikiama parama konsultacinėms paslaugoms įsigyti, vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena.

Dalyvaujančioms įmonėms nebus taikomi lyginamosios analizės atlikimo ar kiti papildomi mokesčiai.

Norintys dalyvauti “Konkurencingumo centro” lyginamosios analizės pirmajame etape, turėtų kreiptis elektroniniu paštu konkurencingumas@enterpriselithuania.com su nuoroda “Lyginamoji analizė” pateikiant registracijos anketą arba pasiteirauti telefonu 8 5 2649076. Registracija vyks iki š. m. balandžio 2 d.

Daugiau informacijos apie projektą bei registracijos formą galite rasti internete adresu: http://www.verslolietuva.lt/lt/Konkurencingumas.html.

“Konkurencingumo centras (1 etapas)” yra VšĮ “Eksportuojančioji Lietuva”, VšĮ “Investuok Lietuvoje” ir UAB ” Ernst & Young Baltic” įgyvendinamas projektas. Jo tikslas – sukurti ir įgyvendinti funkcionuojančią kompleksinę konkurencingumo vertinimo ir stebėjimo sistemą, leisiančią vertinti Lietuvos atskirų įmonių konkurencingumo situaciją (lygį), nustatyti ir šalinti įmonių konkurencingumą vietinėje ir tarptautinėje rinkose galimai mažinančias priežastis bei šio projekto pabaigoje pateikti siūlymus, kaip užtikrinti šios sistemos (konkurencingumo centro) veiklos tęstinumą. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis.

BNS

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: