(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Baigėsi kandidatų teikimas į dar dvi naująsias aukštųjų mokyklų tarybas. Kvietimai siūlyti išorinius tarybų narius susilaukė aktyvaus visuomenės dėmesio. Į būsimą Sveikatos mokslų universiteto tarybą pasiūlyti 33 asmenys, į Lietuvos kūno kultūros akademijos tarybą – 20 asmenų.

Tarybų išoriniais kandidatais siūlomi žinomi visuomenės veikėjai, mokslininkai, verslininkai, asociacijų vadovai. Tarybų narius į universitetus siūlė verslo asociacijos, verslo įmonės, studentų atstovybės, visuomeninės organizacijos ir asociacijos, universitetų senatai, kai kurie kandidatai save siūlė patys.

Aukštojo mokslo taryba apsvarstys visuomenės siūlomas kandidatūras ir švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui pateiks savo atrinktus kandidatus. Ministras iš pasiūlytų sąrašų išrinks ir patvirtins 4 Lietuvos kūno kultūros akademijos ir 5 Sveikatos mokslų universitetų tarybų išorinius narius.

Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad visos valstybinės aukštosios mokyklos iki 2011 m. pabaigos turi pasitvirtinti naujus statutus ir išsirinkti naujas tarybas. Pusę aukštosios mokyklos tarybos narių skiria akademinė bendruomenė, pusę – švietimo ir mokslo ministras, dar vienas narys išrenkamas bendru sutarimu. Kandidatus į ministro skiriamus tarybų narius siūlo valstybės, verslo, mokslo, kultūros, viešojo sektoriaus įstaigos ir organizacijos, aukštųjų mokyklų senatai, alumnų asociacijos, fiziniai asmenys. Aukštojo mokslo taryba peržiūri visuomenės siūlymus ir atrenka kandidatų sąrašą ministrui tvirtinti.

Aukštosios mokyklos taryba numato strateginius kolegijos ar universiteto tikslus, renka universiteto rektorių ar kolegijos direktorių, užtikrina atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėjais.

Naujas tarybas jau turi Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Šiaulių kolegija.

Apie išorinių universitetų ir kolegijų tarybų narių rinkimą daugiau informacijos galima rasti: http://www.smm.lt/smt/amt/index.htm .

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: