(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Į Švč. M. Marijos Apsilankymo baziliką iškilmingai atžygiavo policijos pareigūnų kolona, buvo įnešti Žemaitijos apskričių – Telšių, Klaipėdos ir Tauragės vyriausiųjų policijos komisariatų štandartai. Šv. Mišias aukojęs Telšių Vyskupas J. e. Jonas Boruta kvietė pareigūnus būti teisingais kiekvienam žmogui, neskirstyti jų pagal socialinį ar turtinį statusą, linkėjo tvirtybės ir Dievo palaimos.

Pasibaigus Šv. Mišiomis, sveikinimo žodį tarė Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis ir policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas.
„Tikiu, kad besiformuojanti graži tradicija – bendrai maldai į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus sukviesti visos Žemaitijos policijos pareigūnus taps ilgamete tradicija. Mums, policijos pareigūnams, itin svarbu jausti bažnyčios paramą ir palaikymą. Tokios šventės skatina labiau pasitikėti vieni kitais, atrasti mus vienijančias vertybes ir bendromis pastangomis kurti mūsų šalies piliečių gerovę”- sakė V.Telyčėnas.

Policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas už aktyvią ir nuoširdžią pagalbą bei bendradarbiavimą Jo Ekscelencijai Telšių vyskupui Jonui Borutai įteikė 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklą „Angelas sargas”, o Telšių policijos kapelioną kanauninką Remigijų Saunorių apdovanojo 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus”.

Po Mišių pareigūnų būrys, kartu su dvasininkais, apėjo Kryžiaus kelio kalnus, sustodami ir melsdamiesi prie kiekvienos iš dvidešimties stočių. Kryžiaus kelias pasibaigė ten, kur ir prasidėjo – Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje. Sugiedojus Dievo Motinai skirtas giesmes, sukalbėjus poterius, Vyskupo palaiminti policijos pareigūnai neskubėjo skirstytis – iš įvairių Lietuvos kampelių į Žemaitiją atvykę pareigūnai parapijos namuose bendravo tarpusavyje ir su dvasininkijos atstovais.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: