EPA-ELTA nuotr.

Rusijos karinės operacijos tikslas buvo greitai užimti Kijevą, priversti ukrainiečius pasiduoti ir be didesnių susidūrimų su Ukrainos kariuomene skubiai įvesti kelis savo dalinius. Jie bando apsupti didžiuosius miestus, taikosi į pagrindinių kelių / mažesnių miestelių strateginius taškus ir t. t.

Kodėl Maskva pasirinko šį veiksmų planą? Yra kelios teorijos: jie rimtai nežiūrėjo į Ukrainą ir jos karines pajėgas; dėl politinių tikslų Ukrainoje nenorėjo visiškai nusmukdyti ir nuniokoti šalies; siekė išvengti didelio aukų skaičiaus, kurį dabar slepia nuo visuomenės.

Taip pat gali būti, kad Rusijos karinių operacijų strategai nenorėjo sukelti didelio masto destrukcijos, kadangi spėjo, kad šis karas bus labai nepopuliarus jų gimtinėje. Dauguma rusų kareivių yra jauni ir jie nesuinteresuoti kovoti prieš ukrainiečius.

Pakolkas iš to, ką aš matau, man atrodo, kad rusų kariai nežinojo turėsiantys vykdyti invaziją ir nenoriai ėjo į karą. Jie nelaiko ukrainiečių savo priešais, o karinė vadovybė neparengė jų šiai kampanijai. Išskyrus čėčėnus, jų moralė yra žema.

Tokia koncepcija karinėms operacijoms visai netinka. Atrodo, kad jie bandė laimėti greitai ir pigiai vykdydami žaibiškus puolimus ir tikėjosi išvengti didžiausių sankcijų ir Vakarų įsiūčio. Galiausiai jiems nutiko blogiausias scenarijus, privertęs nevykusiai strategijai skirti dar daugiau resursų.

Vis dėlto praėjo vos kelios karo dienos. Ukrainai sekasi neįtikėtinai gerai, tačiau nė vienas analitikas (nebent tie iš Maskvos) nesitikėjo, kad Rusija nugalės didžiausią valstybę Europoje vos per 4 dienas, ypač turint omenyje Ukrainos karinį pajėgumą.

Pakrikę Rusijos kariuomenės daliniai iš tiesų nekovoja kaip rusų bataliono taktinė grupė. Jie važinėjasi keliais atsiskyrusiomis nedidelėmis virtinėmis, priešakyje leisdami važiuoti žvalgybos ir VDV (Vozdushno-desantnye voyska Rossii) būriams. Dažnai tankai velkasi atskirai ir atvirkščiai.

Kitur, ne kovos lauke Kijevo šiaurės vakaruose, išsimėtę daugybė mažesnių padalinių, tankų, IFS, žvalgybos ir VDV daliniai dažnai keičia pozicijas ir vyksta į miestus. Nedideli daliniai dažnai nesusitvarko su logistika, negauna paramos arba leidžia, kad už jų einanti parama ir artilerija pakliūtų į pasalą.

Be daugybės dalinių, išsibarsčiusių mažomis grupėmis į patikros punktus, turime ir priešingą situaciją. Ilgos rusų transporto virtinės užstringa savo pačių spūstyse, kai bando kirsti sieną. Oro pajėgos jų nedengia, ir jie užstringa.

Kadangi kuopos ir būriai skuba į priekį, logistika paskui juos nespėja, o parama veiksmingai nedengia. Dauguma mano matytų kovų yra nedideli susirėmimai, ypač didžiųjų miestų priemiesčiuose. Galbūt tai ir intesyvūs, tačiau ne didieji mūšiai.

Rusų nesėkmę nulėmė faktas, kad jie vengdami reikalingų karinių operacijų bando įvykdyti didelę invaziją ir mano, kad gali išsisukti nuo kariavimo. Tai reiškia, kad jie ne tik nesugeba susitvarkyti su savo karine jėga, tačiau jos netgi ir trūksta.

Tiesa ta, kad didelė rusų kariuomenės dalis dar nėra išnaudota ir greitai įžengs į karo zoną. Negalima paneigti Ukrainos karinės galybės ir atsparumo, tačiau man atrodo, kad kai kurie vertinimai ir išvados šiek tiek per smarkūs.

Rusų kariuomenė naudojosi sparnuotosiomis / balistinėmis raketomis siekdama sunaikinti ar nuslopinti Ukrainos oro pajėgas bei taikydamasi į jos oro bazes. Vis dėlto jie dar nepanaudojo CAP (Combat Air Patrol), nebandė sunaikinti Ukrainos karinės oro pajėgų galios ir tik šiandien pastebėjau pirmąjį Su-34 bombonešį.

Palyginti su Rusijos kariuomenės įprastinėmis orperacijomis, rusai šaudė ribotai (išskyrus intesyvų šaudymą aplink Karkivą). Liūdna, tačiau manau, kad taip truks neilgai. Rusų kariuomenė visų pirma yra artilerijos armija, kuri pakolkas panaudojo tik nedidelę dalį visos savo turimos ugnies.

Maiklas Kofmanas, CNA Rusijos tyrimų skyriaus vadovas ir vyresnysis adjutantas CNAS

Anksčiau dirbo programų koordinatoriumi ir tiriamojo dalyko ekspertu Nacionalinės gynybos universitete (National Defence University), Rusijos / Euroazijos bei Pakistano klausimais konsultuodavo vyriausiuosius kariuomenės ir vyriausybės pareigūnus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: