© Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Nuo seno įtakingi žmonės buvo linkę jungtis į slaptas bendruomenes, apie kurias visuomenėje sklandydavo įvairiausios kalbos. Nesvarbu kokiais tikslais bebūtų buriamasi, vien toks pavadinimas kaip slaptoji bendruomenė apgaubia ją paslaptingu, gal net šiek tiek bauginančiu šydu paprastų žmonių akyse.

Tačiau nepaisant to, bei ritualais apipintų susitikimų, dažniausiai jie vykdavo su intencija aptarti narius vienijančius reikalus. Kadangi tokioms grupėms priklausantys žmonės yra įtakingi ir turi svarų žodį konstruojant mūsų kasdienybę, pravartu susipažinti ir su slaptomis jų grupuotėmis. Šiame sąraše pateikta dešimt žymiausių ir ilgiausiai gyvuojančių slaptųjų bendruomenių.

10. Opus Dei

Tai krikščionių bažnyčios organizacija, pabrėžianti, jog visi esame pašaukti šventenybei. Ši brolija su popiežiaus Pijaus XII-ojo leidimu buvo įsteigta Ispanijoje, 1928-siais, Romos katalikų kunigo Josemaria Escriva. Opus Dei minimi populiarioje Dan Brown‘o knygo Da Vinči Kodas, kurioje teigiama, jog ši brolija yra slapta bažnyčios organizacija, kurios tikslas – nugalėti Siono vienuolyną ir visus, norinčius atskleisti „tiesą“ apie krikščionybę ir tariamai kilmingą Kristaus kraujo liniją. Be šios knygos, būta ir daugiau kontraversiškų gandų dėl šios organizacijos griežtos religinės struktūros.

Katalikų bažnyčia draudžia slaptas brolijas ir dalyvavimą jų veikloje, todėl Opus Dei organizacijos tyrėjai kaltino bažnyčia, jog ji dangsto šios brolijos veiklą.

9. Siono vienuolynas

Ši bendruomenė taip pat daugiausiai dėmesio sulaukė po prieš tai minėtos Dan Brown‘o knygos išleidimo. Apie ją užsimenama ir dar vienoje knygoje – Šventoji knyga ir šventasis gralis. Tačiau daugumai šia organizacija susidomėjusių teko nusivilti – ji išgalvota. Pastarosios knygos autoriai, patikėję išgalvota istorija apie vienuolyną, savo knygoje rašė, jog: 1) Siono vienuolynas buvo įkurtas 1099-aisiais, ir jai priklausė tokios žymios asmenybės kaip Izaokas Niutonas ir Leonardo Da Vinči; 2) brolija buvo suburta siekiant apsaugoti tam tikrus asmenis, kurie, jų manymu, buvo Jėzaus ir tariamos jo žmonos Marijos Magdalietės, ar bent karaliaus Dovydo, palikuonys; 3) brolija siekia sukurti „Šventąją Europos Imperiją“, kuri taptu nauja pasauline jėga, ir dėl kurios visur įsigalėtų taika ir gerovė.

8. Bilderbergo grupė

Pirmasis šios grupės susitikimas įvyko 1954 m. Bilderbergo viešbutyje Nyderlanduose. Šią grupę sudaro būrys labai įtakingų žmonių, kurie slaptai susitinka kartą metuose, dažniausiai lydimi vyriausybių paskirtos karinės apsaugos. Tai kiek kitokia grupuotė, kadangi ji neturi oficialios narystės, tačiau į susitikimą patekti galima tik su kvietimu. Pirmasis susitikimas buvo sušauktas, nes Džosefas Retingers – lenkų emigrantas ir politinis patarėjas – buvo susirūpinęs didėjančiu nepasitenkinimu Amerika Vakarų Europoje. Jo metu svarbiausi Europos ir Jungtinių Valstijų politikai susitiko aptarti situacijos bei kartu ieškoti jai sprendimo būdų. Tačiau nors dalyvių sąrašai ir vieši, paprastai susitikimų temos nebūna atskleidžiamos, ir susirinkusieji prisiekia jų neatskleisti. Toks pokalbių susitikimų metų įslaptinimas grindžiamas tuo, jog susirinkusieji galėtų laisvai išreikšti savo nuomones ir mintis, negalvodami ką apie pagalvos visuomenė.

7. Illuminati

Grupuotė, atskilusi nuo kultūrinio Švietimo judėjimo, jėzuito Adamo Weishaupt‘o iniciatyva pradėjusi savo veiklą gegužės 1-ąją, 1776 metais, Ingolstadte (Viršutinėje Bravarijoje). Ši grupuotė dabar žinoma kaip Bravarijos Illuminati. Nors legaliai burtis ir veikti nebuvo leidžiama, tačiau daugybė įtakingų intelektualų ir politikų laikė save nariais. Tarp narių buvo daug laisvųjų masonų, tačiau jie nelaikomi judėjimo pradininkais. Taip pat tai, jog organizacija nesiejo savo veiklos su tikėjimu į dievybes, ji buvo populiari ir ateistų tarpe. Tai kartais bandoma sieti su tuo, kad Illuminati siekia nuversti organizuotas religijas.

Prisibijant naujos jėgos, sudarytos iš intelektualių ir įtakingų laisvamanių, valdžia visaip stengėsi sunaikinti šią organizaciją, ir XVIII a. jiems pavyko. Tačiau daug konspiracijų teoretikų, tokių kaip David Icke‘as ar Was Penre, tiki, jog Bravarijos Illuminati išliko net iki šios dienos. Tikima ir, kad Kaukolės ir kaulų organizacija JAV yra šių laikų amerikietiška Illuminati atšaka.

Tikėtina, jog Illuminati vis dar veikia ir kontroliuoja pasaulio vyriausybių veiklą, siekdami sukurti vieną pasaulinę vyriausybę, remiantis humanizmo ir ateizmo principais.

6. Tamplieriai

Ši organizacija nėra susijusi su originaliaisiais, XII amžiuje veikusiais riteriais tamplieriais, o yra Masonų atšaka, iš viduramžių riterių grupuotės savindamiesi tik idėjas ir simbolius. Norint tapti šios grupuotės nariu, būtina turėti krikščionio meistro mūrininko rangą (master mason). Nors masonai ir teigia, jog jokia jų grupuotės atšaka nėra susijusi su viduramžių riteriais tamplieriais ir jų veikla, tačiau kai kurie laipsniai ir įstatymai yra akivaizdžiai susiję su tais, naudotais senųjų tamplierių, tad dauguma ir grupės narių, ir jos priešininkų neoficialiai pripažįsta sąsają su senaisiais riteriais.

Kaukolė ir kaulai © Wikimedia Commons archyvo nuotr.

5. Auksinė Aušra

Auksinės Aušros brolija buvo įkurta William Robert Woodman‘o, William Wynn Westcott‘o ir Samuel Liddell MacGregor Mathers‘o. Visi trys įkūrėjais buvo laisvųjų masonų brolijos nariai, ir daug kas mano, jog jų įkurtą masonų atšaka buvo pradžia kitai brolijai – Ordo Templi Orientis – bei daugeliui šių laikų okultizmo grupuočių. Savo tikėjimo sistemai sukurti, brolijos nariai naudojosi krikščionių misticizmo, Kabalos, Hermeticizmo, senovės Egipto religijos, laisvųjų masonų, Alchemijos, Teosofijos, Magijos ir Renesanso raštais.

Esminiais brolijos dokumentais laikomi Šifro dokumentai. Į anglų kalbą išversti jie buvo naudojant Johannes Trithemius šifrą. Dokumentą sudaro 60 foliantų su užrašytais magiškais ritualais. Šių dokumentų atsiradimą supa daugybė kontraversiškų gandų ir istorijų.

4. Ordo Templis Orientis

Kitaip vadinama Rytų Šventyklų brolija. Šios organizacijos kūrimo pamatai masoniški, tačiau vėliau, valdžią perėmus Aleisteriui Crowley‘iui, buvo perimti jo kurtos religinės sistemos – Telemos – principai. Telema grindžiama vieninteliu įstatymu: ”Daryk tai, kas yra įstatymo visuma, meilė yra įstatymas, meilė yra valia.“ Narystė priklauso nuo įstojimo laipsnio, be to susirinkimuose užsiimama stilizuotais ritualais, kurių metu naudojamos nekaltos šventikės, vaikai ir kunigai. Įtraukiama ir daugybė senovės Egipto dievų, bei pats šėtonas, be to vienu apeigų momentu, šventikės atlieka apsinuoginimo ritualą. Šiuo metu skaičiuojama per 3 tūkst. narių visame pasaulyje.

3. Rozenkreicerių Ordinas

Tikima, jog šį judėjimą pradėjo grupė vokiečių protestantų XVII amžiuje, kai buvo išleisti trys dokumentai: Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis, ir The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz anno 1459. Jų skaitiniai buvo tokie populiarūs, kad istorikas Frances Yeats‘as XVII amžių įvardijo kaip Rozenkreicerių Švietimo amžiumi. Pirmasis dokumentas pasakoja istoriją apie paslaptingą alchemiką (Kristijana Rozenkreicą), kuris apkeliavo įvairiausius pasaulio kraštus rinkdamas slaptas žinias. Antrasis dokumentas pasakoja apie slaptą alchemikų broliją, kurie rengėsi pakeisti Europos politinį ir intelektinį veidą. Trečiasis dokumentas aprašo Kristijano Rozenkreico pakvietimą dalyvauti ir pagelbėti Stebuklų pilies karaliaus ir karalienės „Cheminėse“ vestuvėse.

Dabartiniai ordino nariai teigia, jog brolijos atsiradimo istorija kur kas senesnė nei šie trys dokumentai. Minėtų dokumentų autoriai aiškiai simpatizavo liuteronų idėjoms, bei katalikų bažnyčios sprendimams. Tačiau neneigiama, jog rozenkreiceriai veikiausiai turėjo įtakos ir masonams. Šiandien galima rasti daugybę Rozenkreicerių grupių – kiekviena jų tikina esanti glaudžiai susijusi su originaliąja. Egzistuoja dvi ryškiausios atšakos, kurių viena – krikščioniškų ir rozenkreiceriškų principų kratinys, o kita – pusiau masoniška, kurioje nenuostabu, jog vyrauja rangų sistema.

2. Laisvieji Masonai

Didžioji masonų ložė buvo įkurta 1717 metais, kai keturios mažos grupuotės susijungė į vieną. Narystė iš pradžių turėjo tik dviejų laipsnių rangus, tačiau 1750-siais buvo sukurtas trečiasis laipsnis – meistrų mūrininko (master mason), kuris suskaldė grupuotę. Dievą masonai vadina „Didžiuoju Visatos Architektu“, o kad patektų į susitikimus ar kitiems masonams išsiduotų, jog jie taip pat bendruomenės nariai, naudoja slaptus ženklus ir rankų paspaudimus. Tai apsaugo organizacijos narius nuo pašalinių įsiterpimo į jų veiklą. Masonai taip pat dėvi stilizuotą aprangą, panašią į tą, kurią viduramžiais vilkėdavo akmens mūrininkai. Žinomiausia aprangos detalė – prijuostė. Kad tapti masonu, jus turi rekomenduoti kitas organizacijos narys. Kartais gali prireikti net trijų rekomendacijų, kad jus priimtų. Taip pat turite būti ne jaunesni nei 18-os metų, ir sveiko proto. Daug religijų nepritaria narystei masonų bendruomenėje, o Romos Katalikų bažnyčia tai net draudžia savo bažnyčios nariams.

1. Kaukolė ir kaulai

Ši Yale‘io universiteto bendruomenės brolija iš pradžių vadinosi Mirties Brolija. Tai viena seniausių slaptų studentų bendruomenių Jungtinėse Amerikos valstijose. Veikti ji pradėjo 1832-aisiais, ir yra prieinama vos keletui elito atstovų. Nariai kiekvieną ketvirtadienį ir sekmadienį susitinka pastate, kurį vadina „Kapu“, bei susitikimuose naudoja masonų įkvėptus ritualus. Pasak Yale‘io universiteto vyriausios archyvarės, Judy Schiff, narių sąrašas nebuvo slaptas iki 1970-ųjų, tačiau ritualai – buvo. Abu prezidentai Bush‘ai mokslo metais priklausė šiai brolijai, bei daugelis kitų, dabar garsių ir turtingų asmenybių. Šia bendruomenę vis supa įvairios konspiracinės teorijos, tačiau populiariausia turbūt yra ta, jog CŽV buvo suburta iš šios bendruomenės narių.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: