„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Projektas “Lietuvos cirko istorijos almanachas. I dalis” – pirmasis bandymas susistemintai pateikti asmeniniuose cirko artistų palikuonių archyvuose saugotą medžiagą. Imdamasi darbo projekto sumanytoja Ieva Variakojytė-Reynshtrom negalėjo įsivaizduoti, jog jo apimtis bus tokia milžiniška.

Kaip ir buvo numatyta, projekto metu skaitmeninta turima foto medžiaga, dokumentai, laikraščių iškarpos, afišos ir visa tai pateikta su istoriniais faktais bei įžvalgomis. Vis dar vyksta medžiagos sisteminimas ir koordinuotas kėlimas į internetinę svetainę, kur “Almanachas” bus prieinamas visiems besidomintiems. Projektas visad liks gyvas, bus pildoma informacija, kai tik bus randami nauji atitinkamo laikotarpio  faktai ar medžiaga. Almanacho I dalis apima laikotarpį nuo pirmųjų cirko istoriškai grindžiamų faktų iki XX a. šeštojo dešimtmečio pradžios.

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Prie projekto įgyvendinimo kartu dirbo istorikas Alvidas Jancevičius, fotomenininkas Darius Petrulis. Didžiai prisidėjo Diana Dirmė (Gaičiūnaitė) – vienos seniausių lietuviško cirko dinastijų atstovė, pateikdama senelio surinktą archyvinę medžiagą, iš kurios projekto vadovė Ieva Variakojytė-Renshtrom sėmėsi vertingos informacijos, aiškinantis menkai žinomų artistų asmeninius faktus bei profesinius pasiekimus.

Š.m. gruodžio 26 d. įvyko projekto pristatymas Baltijos cirko būstinėje kameriniame cirke Kaune, Drobės g. 31, kur veikia istorinė ekspozicija ir visiems norintiems galima susipažinti su eksponatais.

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Tai jau trečiasis istorinis VšĮ “Baltijos cirkas” projektas, vykdytas finansuojant Lietuvos kultūros tarybai. Pirmieji du buvo skirti Lietuviško cirko legendų – Jono Ramanausko (2012 m.) bei Jadvygos Stankutės-Ramanauskienės (2021 m.) – šimtosioms gimimo metinėms paminėti.

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Gruodžio 26-oji, antroji Kalėdų diena, projekto pristatymui buvo pasirinkta dėl dviejų priežasčių – pirma, priartėjo projekto įgyvendinimo termino pabaiga, o taip pat ši diena yra vienos iškilios lietuvių cirko artistės Vladislavos (Stankutės) Varjakoienės, Varjakojų cirko dinastijos pradininkės, atminimo diena.

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Vladislava gimė 1926 m. XII 26 d. Nemakščių miestelio šeimoje, kurioje buvo dar vienas brolis ir aštuonios seserys. Viena iš seserų Jadvyga (Stankutė) Ramanauskienė pirmoji išvyko į cirką, o vėliau su savimi pasiėmė ir jaunesnę Vladislavą.

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Lietuvos nusipelniusi artistė Vladislava savo karjerą pradėjo 1941 m. Kauno teatre-verjetė, būdama 15-os metų vaidino su dresuotu šunimi Sultonu. Šis teatras veikė šiuo metu nebeegzistuojančiame pastate Lukšio gatvėje (dab. Šv. Gertrūdos).

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Vėliau, seseriai Jadvygai grįžus iš evakuacijos ir atsiradus sąlygoms repetuoti, seserys sukūrė neįtikėtiną dviračių ir vienračių figūrinio važiavimo numerį. Šis numeris pasižymėjo unikalaus sudėtingumo triukais ir ypatingu seserų artistiškumu, nepaprastai greitu važiavimu arenoje.

1945–1969 metais šis numeris buvo tikra lietuviško kolektyvo „Vilnius“, kuriame buvo daug kitų žanrų iškilių artistų, puošmena.

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

1960 metais Rygos cirko arenoje Vladislava, vadovaujama latvių cirko legendos Petersono, pradėjo kurti unikalų numerį „Dresuotos kiaulės“, kuris vėliau tapo traukos objektu ir savo išskirtinumą išlaikė iki šiol. Daug metų Petro sūnaus vadovaujamas atrakcionas gyvavo, nors ir keitėsi.

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Su savo „Lietuvos tigrų“ numeriu Vladislava gastroliavo ir užsienyje, retai kada atvažiuodama į gimtąją Lietuvą.

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Yra ir daugiau tokių, ilgus metus gastrolėse praleidusių artistų, kuriuos menkai bepažįstame, tačiau šis projektas leido ženkliai pasistūmėti tyrinėjant tiek ir nedaug, bet girdėtų asmenybių profesinio bei asmeninio gyvenimo įvykius, tiek visai užmirštų. Nagrinėjant keliolikos šaltinių medžiagą, gretinant aprašomus įvykius, prisiminimus, pavyko atpažinti nuotraukose vaizduojamus artistus, pritaikyti jiems istoriko įžvalgas.

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Kitas didžiulis pluoštas medžiagos – užsienio artistai, gastroliavę Lietuvoje arba norėję tai daryti Kauno teatre-varjetė arba „Metrolopyje”. Nepaprastai įdomi reklaminė medžiaga, leidžianti pažinti reklamavimosi kultūrą ir tuometes taisykles. Ši medžiaga išliko saugoma Jono Ramanausko – būtent jis 1943-1944 paskirtas tuometės valdžios vadovavo Kauno teatrui-varjetė, atrinkinėjo artistus į gastroliuojančias trupes.

„Baltijos cirko“ archyvo nuotr.

Vykdant šį projektą apdorota per du tūkstančiai nuotraukų, dokumentų, laikraščių iškarpų, reklaminių skrajučių, afišų ir kt. Didžia dalimi tai niekur neskelbta medžiaga apie to laikotarpio cirko artistus, trupes, reikšmingus įvykius, tendencijas ir pan.

Almanachas bus prieinamas Baltijos cirko svetainėje www.cirkas.lt/langlt/Almanachas/Lietuvos-cirko-istorijos-Almanachas.-I-dalis./

Nuo 2022 m. sausio 1 d. galima jungtis ir tyrinėti cirko istoriją.

Partnerio turinys

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: