Jeronimas Boschas – meno genijus, apokalipsės dailininkas, tapęs prieš 500 metų. Išgarsėjo fantasmagoriškais kūriniais, kuriuose menininkas išsamiai vaizdavo godžius, menkos moralės, pilnus tuštybės, gyvūnus su tam tikromis žmogaus savybėmis, baisius padarus, demonus, kurie kankindavo ir gąsdindavo – visi jo kūriniai lyg nesibaigiantys ir baisūs pasakojimai apie nedorą bei tuštybės pilną žmonių gyvenimą.

Jeronimas Boschas ­ flamandų ankstyvojo Nyderlandų meno dailininkas. Šiam stiliui būdingas realus tikrovės vaizdavimas, skiriamas itin didėlis dėmesys detalėms, piešinyje gausu religinių simbolių, o spalvos ryškios ir sodrios. Jo kūryba skirstoma į tris dalis. Pirmoji buvo niekuo neypatinga: vyravo tradicinės religinės tematikos. Iš pradžių Boscho kūryba buvo tokia dėl to, jog jo žmona įstojo į „Švč. Mergelės Marijos“ įtakingą religinę bendruomenę , kuriai menininkas įsipareigojo nupiešti keletą religingų paveikslų. Antrajam dailės etapui buvo priskiriami didieji altoriniai triptikai (religiniai paveikslai iš trijų dalių). Juose menininkas atskleidė savo kūrybiškumą išlaisvindamas fantaziją. Trečias Boscho kūrybos etapas yra pavieniai paveikslai, piešiami be ištęstinių dalių. Boscho paskutiniu kūrybos etapu imta laikyti eretiku, nes jo kūryba žmonėms atrodydavo daugiaprasmiška.

Hieronymus Bosch painting

Žymiausias Boscho darbas yra „Žemiškųjų malonumų sodas“, kuriame vaizduojamas kairėje paveikslo dalyje Rojus. Šioje pusėj žmonės laimingi, taikūs, gyvenantys dorą bei ramų gyvenimą, gamta pilna gėrybių, įvairiausių gyvūnų rūšių, kurie taikiai sugyvena su žmogumi. Centrinė paveikslo dalis yra apie Žemę, kurioje žmonės tenkina savo nuolatos didėjančius troškimus, aistras, pabrėžiamas vienas kito išnaudojimas – tai nepaslėptas žmonijos veidas, visuomenės moralinis bei dvasinis nuopuolis. Dešinėje paveikslo pusėje yra pragaras, kuriame vaizduojami nusidėjėliai. Šalia jų yra daugybė detalių, kurios leidžia žiūrovui suprasti, už kokias nuodėmes šie žmonės yra kankinami. Laiko vergai, apgavikiški Dievo tarnai, lošėjai, narkomanai – visi jie nupaišyti didelėje agonijoje.

Hieronymus Bosch paveikslai

Dauguma žmonių šiuo talentingu dailininku žavėjosi, jo paveikslus kolekcionavo net Ispanijos karalius Pilypas II, o XX amžiaus siurrealistai sėmėsi minčių ir įkvėpimo iš menininko fantasmagoriškų kūrinių. Taip pat reiktų pabrėžti, kad Boscho kūryba bei stilistinis braižas buvo mėgdžiojamas kitų dailininkų. Dėl šios priežasties daugelis piešinių, kurie buvo laikomi autentiškais, laikui bėgant tapo tik imitacijomis. Šiai dienai pripažintų autentiškų Boscho paveikslų yra tik 25, iš kurių tik 7 yra su jo asmeniniu parašu.

Hieronymus Bosch 2

Iš tikrųjų sunku būtų atrasti pasaulyje tokį talentingą menininką, kurio kūrybą susilauktų daugybės įvairiausių atgarsių: vieni jo darbus laiko demoniškais, o jį patį bažnyčios priešu eretiku, tačiau kita pusė dailininką palaiko, juo žavisi, dėl mokėjimo parodyti tikrą žmonijos veidą ir neslėpti to po religinėmis dogmomis.

Jeronimas Boshas

hieronymus-bosch-the-garden-of-earthly-delights

hieronymus_bosch-1

Taip pat skaitykite: Hiperbolizuotų formų genijus Fernandas Botero (N-18)

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: