(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino naujus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotus pajamų mokesčio dydžius.

Gyventojas, planuodamas vykdyti norimą individualią veiklą, turi teisę pasirinkti sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, t. y. įsigyti verslo liudijimą. Pagal patvirtintus skaičiavimus fiksuoto dydžio pajamų mokestis 2010 metams negali būti mažesnis kaip 1440 Lt.

Taryba nustatė 70 procentų mažesnį pajamų mokestį šioms asmenų kategorijoms: neįgaliesiems asmenims; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus; asmenims (tėvams arba įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose; asmenims (tėvams arba įtėviams), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas nuolatinės slaugos poreikis; motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, augina vienas (viena); bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti Kauno darbo biržoje.

50 procentų mažesnis pajamų mokestis nustatytas bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviams ir studentams; asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijose; asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla; asmenims, kurie laikotarpiu, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų.

Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kauno skyriaus pateiktais duomenimis, Kauno miesto gyventojams per 2008 m. sausio – rugpjūčio mėnesius išduoti 16918 verslo liudijimai. Per tą patį 2009 m. laikotarpį išduoti 9995 verslo liudijimai.

Nustačius naujus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius, gyventojams bus paprasčiau pradėti vykdyti ūkinę veiklą ir gauti pajamų, o į Savivaldybės biudžetą gyventojų pajamų mokestis bus sumokamas anksčiau, t. y. dar nepasibaigus kalendoriniams metams. Šis sprendimas įsigalios nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: