© Stock.xchng archyvo nuotr.

Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos pasiūlymams, kaip reikėtų tobulinti Viešųjų pirkimų įstatymą, kad teisinis reguliavimas šioje srityje būtų dar aiškesnis, paprastesnis ir padėtų išspręsti šiuo metu praktikoje kylančias problemas. Šie pakeitimai taip pat padės universitetams, mokslo, kultūros, meno įstaigoms greičiau ir paprasčiau atlikti pirkimus.

Atsižvelgdama į institucijų pateiktus siūlymus Ūkio ministerija parengė Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimus, kuriais numatoma dvigubai didinti mažos vertės pirkimų ribas, o tai leis gerokai supaprastinti ir pagreitinti pirkimų procesą. Be to, numatomi pakeitimai leis plačiau taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, nes supaprastintuose pirkimuose galės būti vertinama ir sutartį vykdysiančių darbuotojų kvalifikacija ir patirtis, o atsisakius kitų perteklinių reikalavimų bus taupomas laikas.

Įstatymo projekte siūloma pakelti mažos vertės viešojo pirkimo ribą prekėms ir paslaugoms nuo 100 tūkst. Lt iki 200 tūkst. Lt, o darbams – nuo 500 tūkst. Lt iki 1 mln. Lt. Iki šios ribos būtų galima mažos vertės pirkimus atlikti pagal pačių perkančiųjų organizacijų pasitvirtintą tvarką.

Siūloma atsisakyti didelę administracinę naštą sukuriančių Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų, reikalingų nutraukiant supaprastintų pirkimų procedūras, norint pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, sudaryti vidaus sandorius ar pakeisti sutarties sąlygas. Tokie pakeitimai padės perkančiosioms organizacijoms, įskaitant universitetus, mokslo, kultūros ir meno įstaigas, nevyriausybines organizacijas, sutrumpinti ir supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras.

Įstatymo projekte siūloma nustatyti galimybę, o ne prievolę (kaip šiuo metu yra) perkančiajai organizacijai skelbti pirkimų techninių specifikacijų projektus. Toks pakeitimas siūlomas įvertinus Valstybės kontrolės atliktos apklausos rezultatus – net 76 proc. perkančiųjų organizacijų nurodė, kad reikalaujant skelbti techninių specifikacijų projektus pailginamos pirkimo procedūros, tiekėjai neteikia pastabų ar pasiūlymui arba juos teikia paskelbus pirkimą, taip pat neracionaliai naudojamas perkančiosios organizacijos darbuotojų laikas.

Atsižvelgiant į praktikoje perkančiosioms organizacijoms, ypač mokslo įstaigoms, kylančius neaiškumus dėl numatomos pirkimo vertės skaičiavimo, siūloma patikslinti numatomos pirkimo vertės skaičiavimo reikalavimus ir labiau juos suderinti su Viešųjų pirkimų direktyvos nuostatomis.

Įstatymo projekte siūlomi ir kiti pakeitimai, kuriais būtų sudaromos palankesnės sąlygos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, taip pat tikslinami pasiūlyme nurodomos konfidencialios informacijos reikalavimai, sudaroma galimybė tiekėjams tikslinti kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: