Šviežių kainų karštinė: atradimų pavasaris!

Paskelbė: Data: 2016-05-07 08:42

Spausdinti | Komentarai

11

1993-ais metais, kai dirbau “Ūkininko patarėjuje” laikas nuo laiko rengdavau turgaus kainų apžvalgas. Turėjau savo agentūrinį tinklą – dažniausiai vietinių laikraščių žurnalistus, kurie mano prašymu nueidavo į turgų ir pasižmonėdavo.

Žmogaus atmintis labai trumpa. Ar pamenate kokios kainos mūsų prekybos centruose buvo prieš 5-6 metus? Ar pamenate, jog pirmasis prekybos centras Kaune atsirado berods 1997-1998 metais Partizanų gatvėje. Buvo kalbama kad mafioziai jį buvo įkūrę. Lyginant su dabartiniais, toks mažiūūūkas, mažiukas. Apskritai, neskaitant “Senukų”, tokie prekybos centrai kaip “Maxima”, “Iki”, “Rimi” kaip kokie parazitai pradėjo vystytis būtent tuo laikotarpiu. Iki tol karaliavo mažos parduotuvytės su labai įvairiomis kainomis. Ir nebuvo blogai. Gyvavo tikroji konkurencija. Tačiau labai nesuklysiu teigdamas, jog iki 2005-ųjų prekybos centrai suklestėjo, suvešėjo, privertė užsidaryti mažas parduotuvytes arba tiesiog jas prarijo. 2002-ais metais gyvenau kauno, Aukštųjų Šančių rajone ir pats savo akimis mačiau kaip už keliasdešimties metrų stovinčią parduotuvę prarijo kažkoks “grybų” pigenų prekybos tinklas. Iš padorios parduotuvės padarė bjaurią sandėlio tipo skylę. Po metų rajone išdygo didžiulis, blizgantis stiklu, plienu ir cementu “Rimi”, jei neklystu. Ir netrukus visur pridygo visokių “centų”, “grybukų”, mažųjų iksiukų ir ikiukų.

Mano gimtąjame miestelyje, Skuode gyvena apie 6,5 tūkst žmonių. Anksčiau jų buvo arti 10. Bet vieni išmirė, kiti išsikėlė į didesnius miestus, treti emigravo šen bei ten.

Per pastaruosius 7 metus mažas miestelis civilizavosi. 2009m. buvo nugriauta senoji autobusų stotis ir pastatyta “Iki”. Tais pačiais metais ir “Rimi” čia atidarė savo centrą. Netoliese jau senokai gyvuoja “Norfa”, visai šalia “Bignet” prekybos centras (jei neklystu), per gerą kvartalą 2011m. iškilo nemenkas “Maximos” pastatas. Ir žinoma, kaip be “Senukų”. Absoliuti okupacija! Nė neįsivaizduoju kaip ten dar laikosi viena kita maža parduotuvytė – žemaitis dantis sukandęs sėdi namų prieangyje ir pardavinėja kažką: miltą, vinį, zoperinį maišą, antkapinį vainiką…

Seniau Vilniaus gatvėje stovėjo kioskelis su juokingu šūkiu: “O gal rasi čia?”. Ten jau nieko dabar neberasi. Manau prekybos centrai išstūmė visas “šiukšles”. Aš vis stebėjausi, kaip tokiame mažame miestelyje gali išsilaikyti tiek daug perkybos centrų! Man buvęs meras, klasiokas, beveik kaip giminė, akis atvėrė:

-Juk oonta žmuonės iš rajuoona važiou apsipėrktė… Iš rajuona, Pranėli…

Ar išversti reikia? Neversiu. Sako, jog iš rajono dar suvažiuoja. Vadinasi rajone mažoms kaimo parduotuvytėms KAPUT! Ar versti reikia?

Dar važiuoja latviai iš anapus sienos. Bet man vistiek keistai atrodo, kaip jie gali išsilaikyti? Ne latviai, o prekybos centrai.

Skuodo rajone gyvena beveik 19 tūkst. žmonių (nežinau ar į tą skaičių patenka miesto gyventojai) – remiuosi vikipedija. Bet kuriuo atveju ar 19, ar 25,5 tūkst., esmės nekeičia. Nesiruošiu labai blusinėtis. Taip kaip ir statistikos departamentas nesivargina nagrinėti prekių kainų – meta vidutinę ir gana. Man patiko palyginimas apie vidurkių išvedimo absurdą: jei yra dvi moterys – viena paleistuvė, o kita skaistuolė, tai vidutiniškai gaunasi dvi moterys truputį prostitutės. Nesiremsiu šiame rašinyje skaičiais, o remsiuosi tik paprasta, žmogiška logika. Kaip mano amžinatilsi pusbrolis 1996-ais metais įžvaliai kalbėjo: “Reikia emigruoti – tu mąstyk logiškai…”. Jis numirė, o aš likau toliau gyventi. Jokios logikos, ar ne?

12

Kaip gali išsilaikyti prekybos centrai ir nenumirti aršioje konkurencinėje kovoje? Jie kaip žvėrys vienas kitam į gerklę kanda. Toksai pasienio miestelis Skuodas yra labai geras pavyzdys. Prekybos centrai, Lietuvos okupaciją pradėję maždaug apie 2000-uosius. Ją baigė maždaug per 10 metų. Tai reiškia tik viena – išnyko mažųjų parduotuvyčių konkurencija, nes daug jų pasimirė, buvo suvalgytos su visais apatiniais arba pasidavė. “Pasidavė” – reiškia, jog jos gyvuoja, bet nebeturi nei su kuo, nei begali su kuo nors konkuruoti. Joms belieka tik palaikyti šiek tiek mažesnes kainas, nei jas, kaip pavyzdį, nustato prekybos centrai. Tai ne konkurencija – tai didžiųjų monstrų diktatas. Tai tik bandymas išgyventi, be jokių šansų į šviesų rytojų. Iš principo taip…

Tarybiniais laikais vaikščiojo toks anekdotas: atvažiuoja gruzinas į Maskvą ir klausia:

-Kur pas juos yra tokia parduotuvė “Principas”?

-Kad nėr tokios…

-Tai kodėl visą laiką per televiziją sako: “Principe” pas mus visko yra…

Versta iš rusų kalbos , tad ne taip skamba. Reikėtų sakyti “Iš principo” pas mus visko yra. Taigi principe, tos kainos yra normalios, kaip mums aiškina bene žemiausios Europoje, bet kur yra tokia įmonė “Principas”, kurioje moka tokius atlyginimus, kad galėtume oriai apsipirkti prekybos centruose ir paskuo dar oriai gyventi? Oriai neišeina, bet matyt, čia kaltas “orų mergaitės”, kurios mums per TV apie rytdienos orus kalba. Rytoj bus geriau. Rytoj gyvensim oriai. O šiandien pasiimkite lietsargį. Orai, orus, oriai – jokios logikos.

Lietuvoje liko tik keli monstrai, kurie ką nori tą ir daro. Kokia čia konkurencija? Jonas pomidorus parduoda po 1 eurą, Petras, po 1 eurą ir 2 centus, Mykolas po 1 eurą ir 3 centus… Jonas pakėlė iki 1 euro ir 40 centų, Petras tuoj nusižiūrėjęs (juk nusižiūrėti lengva – konkurentai ant pirštų suskaičiuojami), tuoj kilsterėjo iki 1 euro 41 cento, Mykolas iki 1 euro 42 centų. Kokia čia konkurencija? Bet ir ne kartelinis susitarimas! Juk kainos nėra visai tokios pat – jos skirasi. Ryškiai skiriasi!

Kadangi mažosios parduotuvės buvo išnaikintos. Atsiprašau, jos išnyko! Su prekybos centrais niekaip nesusitarsi, kad jie nuleistų kainas. Ir apskritai kodėl jie turėtų leisti kainas – dar pabėgs! Kalinių irgi niekas niekur neišleidžia.

Aš tik vis galvoju, kas atsitiktų, jei prekybos centrai vieną dieną imtų ir pradėtų bankrutuoti – Lietuva virstų naujuoju Detruotu (tas miestas yra JAV – sakau tiems, kurie nežino kur yra Nemunas). O kad taip neatsitiktų, valdžia imtūsi priemonių. Perpirktų bankrutuojančius centrus, nacionalizuotų, ar kaip nors ramstytų. Taip sakant, padėtį gelbėtų mūsų, moksečių mokėtojų pinigais. Ar ne taip būna, kai kaip muilo burbulai ima sproginėti bankai? Valstybė juos gelbsti. Valstybė gelbsti pencijas, pašalpas, kurios laikėsi tuose bankuose. Prisiminkim “Ūkio” banką. “Sekundės” banko nesiūlau prisiminti, nes neprisiminsit. Tačiau kokiais būdais! – mūsų pinigais. Man irgi patiktų, jei mano bankrutuojančią parduotuvytę (kurios neturiu) imtų valstybė ir paremtų. Sakytų:

-Blogai Pranai, kad bankrutuoji. Mes nacionalizuosime tavo parduotuvytę…

Ir aš susikraunu lagaminus (su piningais) ir išvažiuoju į Bachamus. Be jokios atsakomybės. Nieko nepadarysi, nacionaliniai valstybės interesai svarbiau.

Ne, nesuprantu, kodėl gelbėja didelį biznį, o mažų biznių negelbėja…

Kai didelis griūva, tai maža nepasirodo. Kai mažas griuva – niekas nepastebi. Štai kodėl!

Kai mažas inkščia, jam duoda su bizūnų per nugarą ir šaukia: “Lysk iš šešėlio!”, o didelis paaiškina, kad kitaip ir būti negali: “Juk tai šviežias derlius. Žviežias derlius visad brangesnis už pernykštį, kurį jau suvalgėte”. Pagal tą logiką išeina, jog maisto produktai kasmet brangsta dėl to, kad kiekvienais metais vis naujas derlius. Šypsotės… Aišku, kad čia nėra jokios logikos. O su kainomis yra kaip su rusais: kai jie ateina – nebeišeina. Kainos irgi: pakyla, bet nebesileidžia, o kitą pavasarį ir vėl kyla. Ar esate matę Vienos centre atkastus Romos imperijos laikų statinius? Jie maždaug 3-4 metrais žemiau dabartinio miesto lygio – pasislėpė po žemių sluoksniais, kurie susikaupė per šimtmečius. Taip ir su kainomis. Internete yra tokia laiko mašina – sėskime į ją ir pasižvalgykime ką prekybos centrai skelbė prieš keletą metų. Ne, rimtai, aš jokių reklaminių lankstinukų niekad nekolekcionavau – viskas yra internete :)

Nerašau čia disertacijos ir niekam neketinu labai ko nors įrodyti, o ir galų gale ta mano rašliava nieko nepakeis. Na, bet vistiek, reikia išsilieti, kad jau visi šneka. Panagrinėsiu tą šviežų derlių…

Dabar apsišarvokite kantrybe – leisiuosi į kainų mišką. Žinokit, bus įdomu. Bet jei tingite skaityti ar esate silpnų nervų, ar turite širdies ydą, šį “apzacą” su skaičiais tiesiog praleiskite. Jis nieko nekeičia – juk jūs vistiek viską žinote.

Štai 2012 metų rugpjūtyje Maximoje svogūnų kilogramas kainavo 0,89Lt arba 0,25€. Šiandien nulėkiau pasižmonėti į Maximą, įsikurusią Savanorių pr. (Kaunas). Ten radau, jog svogūnų kilogramas – 0,44€. Kiaulienos kumpis be kaulo anais laikais kaštavo – 14,99Lt/kg arba 4,34€. Musėt lietuviška kiaulė, jei niekaip kitaip neįvardyta. Dabar gi radau už 3,62€. Kažkoks stebūklas! Mano mini tyrimas visiškai objektyvus – produktus rinkausi absoliučiai atsitiktinius ir atsitiktinai. Gurmaninė orientacija buvo į maisto prekes. Na, bet tokios kainos buvo per ledynmetį (anot reklaminio lankstinuko)… 2012-ais… prie stipraus lito. Va, juoda “Palanga močiučių” duona per ledynmetį kaštavo tik 3,99Lt arba 1,15€ už kepalą (800g.) arba 3,74 Lt/kg (1,08€). Dabar gi 0,81€ už kepalą. Pigiau ar ne?! Ė, neskubėkit su išvadomis – kepalas sumažėjo. Gi tos pačios duomos kilogramas dabar 1,63€. Per ledynmetį buvo pigiau.

13

Vievio kiaušiniai (10 vnt. A klasė) – 6,69Lt arba 1,93€. Šiandien – 1,53€. Gal akys apgavo? Ne, ne… prekybininkai teisūs… Kažkas kartais atpinga. Ir kas čia galėjo kaži įtakoti? Gal Venesueloje kritusios naftos kainos?

Ką čia jums dar pavardyti… O, šviežas viščiukas – 7,99Lt/kg arba 2,31€/kg. Šiandien – 3,08€/kg. Ko jis čia pabrango? A, matyt, šįkart Maximos vadybininkai nesugebėjo su vištų augintojais susitarti. Prastai dirba, prastai…

1 kg šviežių viščiukų ketvirčių – 6,69 Lt/kg arba 2,02€/kg. Šiandien – 1,65€/kg. Nieko nesuprantu. Tikriausiai cieli viščiukai iš vištų augintojų pirkti šį pavasarį, o “ketvertukus” nusipirko dar ledynmečio metu ir dabar papigiai stumdo. Taip kaip, kadaise rusai iš Pietų Amerikos pirko prieš dešimtmetį užšaldytą mėsą – buvo tokia istorija. Paskui į dešras ją suleido. Bet kilo skandalas.

Kiaulienos nugarinė su kaulais tais tolimais 2012-aisiais metias Maximoje kaštavo 13,99 Lt/kg arba 4,05€/kg. Šiandien su kaulais neradau. Matyt, kaulus išmėsinėjo ir paleido pensininkams, kaip šunims, o mėsą be kaulo paleido dar turintiems pinigų.

Atkreipkite dėmesį – kainas rašau tikras, ne akcijines – be jokių nuolaidų. Kad kaip žmonės (nors jūs ir nesat tokie) galėtumėte sulyginti su dabartinio derliaus kainomis.

IKI 2012 metais mūsų mėgstamąją “Daktarišką” dešrą (400g.) leido po 5,99Lt (1,73€) – 8,73Lt/kg (2,53€/kg). Šiandien nubėgau ir į IKI, taip pat Savanoriuose. Dabar kilogramo kaina yra nuo 3,91€/kg iki 5,88€/kg. Ne be reikalo dabar Henrikas Daktaras veržiasi į laisvę. Kur tai matyta, taip brangiai daktarišką dešrą pardavinėti!

2013-ųjų pavasarį IKI šviežius kopūstus stumdė po 5,99Lt/kg arba 1,73€/kg. Šiandien – po 1,19€/kg. Matote, matote… esu visiškai objektyvus. Kažkas ir atpigo. Kai makaluoji įvairiomis kainomis, geriau einasi biznis – žmogus jau nebesupranta kas pigu, kas brangu, kas drasko piniginę, o kas tik jos siūles.

2014 m. pavasarį viena “garsiųjų” kalafiorų galva IKI prekybos centre ėjo po 2,29 Lt arba 0,66€. O šiandien… Na, kas nežino kiek šiandien kainuoja kalafioras! Šiandien galva kainuoja 2,69€.

Pomidorai 2014-ais IKI kaštavo – 4,49Lt/kg arba 1,30€/kg. Dabar Žaliakalnio turguje (Kaunas) patys prasčiausi, apsmukę pomidorai kainuoja po 1,30€ už kylą! O va IKI prekybos centre – 1,99€/kg. Kainos kyla visur. Ir turguje ir prekybos centruose! Tiesa, turguje geri pomidorai traukia iki 2,5€/kg.

Airiškos-belgiškos kiaulienos sprandinė 2014-ais IKI prekybos centre vaikščiojo po 13,49 Lt/kg arba 3,91€/kg. O va, štai dabar – 4,63€/kg.

14

Maximoje 2014 metais kilogramas obuolių (60mm dydžio – koks tikslumas!) kainavo tik 1,99Lt arba 0,57€. Šiandien nuo 0,85 iki 2,46€/kg.

Braškių kilogramas vis toje pačioje Maksimoje, vis tais pačiais metais prieš euro įvedimą, kaštavo tik 9,96Lt arba 2,88€ – dabar 8,32€/kg. Pomidorai – 4,49Lt/kg arba 1,30€. Dabar nuo 1,49€/kg iki 2,46€/kg. Na, tarkim, jog tada 1,30€ kainavo patys prasčiausi, bet vistiek pabrango. Atkreipkite dėmesį – IKI prekybos centre anais laikais laikėsi tokia pat kaina! Atsitiktinumas.

2014 metais “Maksimoje” kiaulienos sprandinė be kaulų, be odos airiškai-belgiškai-olandiška buvo pardavinėjama po 13,49Lt/kg arba 3,91€/kg – dabar  4,63€/kg. Matyt, anais laikais gerai pavyko susiderėti, todėl ji buvo pigi. Nesvarbu kad iš velniškos tolybės vežta. Šiųmetinė kiauliena tikriausiai plukdyta iš kokios nors Čilės, kad tokia brangi. Durniai, reikėjo įsivežti iš Kinijos. Ten viskas pigiau – ir kiaulės. Arba pirkti iš Lietuvių ūkininkų. Juk jie kiaules stumdo po 2€/kg. Būtų užsidėję tą 1,91€ antkainį ir būtų išėjusi gera kaina. Bet ne, velka tą mėsą iš nežinia kur, nemoka susiderėti geros kainos. Aš nemeluoju – per televiziją girdėjau, kad prekybos centrų vadybininkai ne visad sugeba suderėti geras kainas, todėl čia visi ir dūstame nuo jų… nuo kainų.

15

2014m. toje pat Maximoje 580g virtos daktariškos AROSO dešros striūkelis kainavo tik 8,99Lt  arba 2,60€) – 11,19Lt/kg arba 3,24€/kg. Šiandien gi ta duona kasdieninė, daktariška dešra (kai kam jau tapusi prabangos preke) kainuoja nuo 3,30€/kg iki 8,17€/kg. Tikriausiai ta pigioji visiškai nevalgoma. Kartą, prisiminęs tarybinius laikus užsimaniau verdamų dešrelių. Nusipirkau nežiūrėjęs. Juk ir tada nežiūrėdavom, nes nebuvo pasirinkimo – nebuvo į ką žiūrėti. Valgau – nevalgoma. Skaitau – gi padaryta iš visokių skūrelių, kraujo plazmos ir dar kažkokių mėsinių atliekų. Išmečiau. Pensininkai, atleiskite man už tokią šventvagystę, bet valgyti negalėjau. Juk jūs puikiai žinote, jog ir katinai ne visus mėsos skonio gaminius ėda. O jie tikrai žino kas kokybiška, o kas Z klasės.

16

2014m. toje Maximoje dviejų šimtų gramų 30 proc. riebumo “Naminės” grietinės indelis kainavo 2,59Lt (0,75€) arba 9,95 Lt/1kg (2,88€/kg). Šiandien – 2,95€/kg. Niu, nėlabai pabrangio, nėlabai…

Juodos “Agotos” duonos kepalas anais laikais, ten pat kaštavo 4,19Lt arba 1,21€. Dabar kepalas 0,81€ arba 2,24€/kg. Veizėk, atpigo! Ė, ir vėl jus išdūrė. Anuomet kilogramas tos pačios duonos kaštavo 4,11Lt/kg arba 1,19€/kg, o dabar 2,24€/kg. “Visad žiūrėk kilogramo kainą, ” – kadaise mane mokė žmona.

Anuomet ir ten pat “Natūra” saulėgrąžų aliejaus litras ėjo už 7,99Lt litras arba 2,31€ litras, dabar gi 2,69€ litras. “Rokiškio naminis” 82 proc. riebumo sviestas kainavo 21,61 Lt/kg arba 6,26€/kg – dabar 6,35€. Niu, vistiek pabrango… Na, bet jei po tiek viskas būtų brangę, gal dabar nedejuotume. Nors juk puikiai prisimenate pastaruosius šešerius-septynerius metus po 2009-ųjų metų krizės – mums visą laik nepatiko, kad kainos kyla, o atlyginimai kažkaip lyg ne. Na, nebent 20-čia litukų.

Uf, pakaks… Bus silva rerum ateičiai… Lotyniškai “daiktų miškas” – aliuzija į tai, jog gal po 500 metų šis tekstas išliks ir ką nors įkvėps romanui apie XXIa. pradžios lietuvio kasdieninius vargus ir rūpesčius per ištisus METUS.

Mano žmona, po 6 metų maratono prieš mėnesį pasakė: “Pakaks. Pavargau. Nebegaliu vaikytis nuolaidų ir akcijų – važiuojam į Lenkiją”. O juk ji stiprių nervų. Štai “Ermitaže” buvo toks atvejas – tarp kitko labai populiarus prekybos centruose – padėta akcijinė kaina ant vaikiškos plastikinės kėdutės. Prieinam prie kasos – kaina be nuolaidų. Tuoj: “Kas ir kaip?”. Neva, kažkokie pirkėjai perkėlė akcijinę kainą, neva su tom kėdutėm viskas gerai. Bet centras nenorėjo triukšmo, gal ne pirmas atvejis – tuoj pritaikė nuolaidą, pardavė kėdutę kaip brokuotą. Kai nori gali. Jūs viską žinote, juk ir jūs ne pirmą sykį taip išsidūrėte ir jums buvo sakoma, jog pats esate kaltas, kad ne ten žiūrėjote, ne taip supratote. Bet reikia reikalauti ir išsireikalauti – teisybės!

Niekam ne paslaptis, o kam paslaptis, tuoj sužinosite, jog prerkių kainos formuojamos ne vien paprastai uždedant antkainį. Tarkim, psichologiškai žmogui priimtinesnė kaina yra 1,99€, nei 2€. Nors skirtumas tik 1 eurocentas (anksčiau 3,5 lietuviško cento!), žmogui atrodo, jog prekė kaštuoja maždaug virš 1 euro. Sakysim 2,84€ atrodo patraukliau nei 2,87€, nes vienu atveju gale skaičius 4 ir jis patrauklesnis, o kitu atveju 7 ir jis mums sumą daro didesnę. Atsitiko taip, kaip kalbėjome iki euro įvedimo: labai greitai atsirado tokių kainų kaip 0,99€, 1,99€, 2,99€… Jos atrodo patraukliau, bet tikrai kainos litais negalėjo būti tokios, jog virtusios eurais tiksliai sutaptų su 99 nuošimčiais po kablelio! Tokio triuko tikėjomės – toks ir atsirado. Rinkodara, rinkodara, rinkodara… Tai dar viena priežasčių, kodėl kainos ūgtelėjo. Tai nėra pirkėjų skatinimas daugiau pirkti, tai būdas apgauti pirkėją, kad tas apsispręstų išleisti daugiau pinigų.

17

Statybos nėra pigios. Tarkim, Kaune Akropolis buvo pastatytas per patį statybinių medžiagų kainų augimo piką. Nereikėtų manyti, jog prekybos centrai tuos didžiulius stiklinius “angarus” stato iš savo pinigų. Verslas nemoka gyventi ir išgyventi iš savų pinigų, kaip ir valstybės. Verslas skolinasi. Ir po daug. Ir atiduoda daug – su palūkanomis. Negi jūs esate tokie naivuoliai ir nesuprantate, jog statybų kainas būtina įtraukti į prekių kainas?! Ne prekybos centrai pastatė tuos pastatus, o mes finansavome jų statybas, pirkdami prekes centruose. Ir finansų rinkų žaidėjams, kurie skolino pinigus prekybos centrams MES atidavėme arba vis dar atidavinėjame. Nes biznieriai nemoka daryti verslo nesiskolindami. Jie nuolat skolinasi. Ir viskas įtraukiama į prekių antkainį, kurio mes nežinome, kuris yra komercinė paslaptis. Jei jį pamatytume, tikriausiai žandikaulis iki žemės nukartų – todėl ir nežinome, todėl tai ir yra paslaptis.

Mes taip pat sumokame už reklamą televizijoje, už laikraštukų su visokiomis akcijomis atspausdinimą – mes už viską sumokame. Viskas įtraukiama į kainą. Mes mokame už tai, kad eitume į prekybos centrus. Patys mokame už savo nuodėmes.

18

Laikas nuo laiko per televiziją girdime kalbant apie vartojimą. Jei jis kyla, valdžia džiaugiasi, trina rankomis – reiškiasi, žmonės daugiau išleidžia, prekybos centrai daugiau uždirbs, daugiau valstybei sumokės mokesčių. Prekybos centrai skatina vartojimą jau vien savo buvimu ir prekių gausa. Juk pastebėjote, užeinate nusipirkti mineralinio, bet nusiperkate papildomai dar kažką. Išleidote neplanuotus kelis eurus, o gal ir keliasdešimt – nelygu piniginės storiui. Ir neduok dieve, važiuoti į prekybos centrą alkanam – būtinai į ratuotus krepšelius prisikrausi gerokai daugiau, nei planavai suvalgyti. Akys ir skrandis verčia daugiau pirkti. Vartojimas kyla ir vėl labai gerai visiems, bet ne tau.

Žinote, jog prekybos centruose prekės išdėliojamos taip, kad pirmiausia praeitum pro mažiausiai tau reikalingus daiktus. Įėjus, tave pasitinka ne duona, ne dešra, ne pienas, ne kefyras, o visoks kinietiškas šlamštas, kurio namie ir taip netrūksta. Taigi vartojimas skatinamas ir tokiu būdu.

Mažos parduotuvytės viso šito išvardyto blogio neturi: jos nesireklamuoja per televiziją, jos nespausdina žurnaliukų su akcijinėmis kainomis (nes čia ir taip viskas pigiau, nei kažkur kitur), jos netgi gali neimti paskolų ir bandyti išsiversti savo jėgomis. Vadinasi viso to kainoje gali nebūti, bet vistiek antkainis gali būti didelis, nes… žmogus yra godus. Nes smulkūs pardavėjai žvalgosi į prekybos centrų kainas, nes jie orientuojasi pagal jas. Pridėkit ranką prie širdies ir pasakykit, ar jūs neluptumėte, jei galėtumėte? Jei jūs prekę gaunate už 10 centų ir matote, jog prekybos centruose ji pardavinėjama po 1,10€ – ar jūs parduotumėte už 30 centų? Tikrai ne. Paimtumėte bent jau 90 centų, o gal ir visą eurą. Pirkėjas džiaugsis nusipirkęs 10 centų pigiau, o jūs pardavęs.

19

Įšokime į interenetą, į skelbimų portalą ir pasižiūrėkime kiek mums koks tai ėdesys kainuotų jei perktume tiesiai iš valstiečio. Na, gerai, ūkininko…

10 kiaušinių – 1 euras, višta (3-4 kg) – 4 €, ekologiškos išmėsinėtos kiaulienos kilogramas – 1,9€. Gali nusipirkti ir visą kiaulę – kaina ta pati 1,6-1,9 €. Jei pigiau, tai pirksite su visu turiniu. Jei norėsite, kad papjautų ir išmėsinėtų, mokėsite brangiau, iki 2€, o gal ir daugiau.

Internete juokaujama, jog gegužės 10-12d. planuojamas prekybos centrų boikotas bus toks: apsipirksime iš anksto trims dienoms maisto tuose pačiuose prekybos centruose ir paskui 3 dienas neisime į juos. Galima juoktis, bet galima ir labai užsirūstinti: nuvažiuoti į Lenkiją ir apsipirkti toms trims dienoms. Nuvažiuoti pagal skelbimus į artimiausią kaimą ir apsipirkti visai savaitei, o gal ir mėnesiui. Pašaipūnai, nesišaipykite iš akcijos. Tarkim, mūsų rajone (Žaliakalnyje) yra nuostabi mažytė parduotuvytė, kurioje telpa 5 pirkėjai. Mes ją “kiosku” vadiname, nes labai jau maža. Čia yra visko, kad išgyventum. Ir tikrai nenusipirksi ko nors per daug, nes kiti pirkėjai tau alsuoja į nugarą. Nusipirksi tik tai, ko tau reikia ir šiek tiek pigiau. Taip taip, ne visos mažos parduotuvytės išdvėsė: “O gal rasi čia…”

A, tiesa, dar yra turgus…

Šįryt žiūrėjau Žaliakalnio turguje – pomidorų kilogramas nuo 1,30 iki 2,50 €/kg.

Pas mus, turgus yra kažkoks pasityčiojimas. Skuode gal dar ir likęs kažkoks turgus, kaip ir daugelyje mažų miestelių, bet štai Kaune turgus yra ne turgus, o ta pati maža parduotuvytė po atviru dangumi, purvinoje aikštėje, antisanitarinėse sąlygose. Turguje nepasiderėsi – nebe tie laikai. Gali tau nuleisti 1-2 centus, nes “savininkas” neleidžia. O kiek tame turguje prekeivių dirba vienam savininkui? Kiek tų savininkų?!

20

Neskaičiuosiu – ne diplominį darbą rašau. Patys žinome… Turguje kainos visad laiko padorų atstumą nuo prekybos centrų kainų. Taip, kaip tarnas nuo šeimininko – per metrą. Centruose jos pakilo – kyla ir turguje. O žiūrėk kartais ten net brangiau gali apsipirkti. Būtent! – brangiau. Tai koks čia turgus? Jei prekės dažniausiai atvežtinės iš tos pačios pigios Lenkijos ar Čilės… Ispanijos, Portugalijos, Belgijos, Vokietijos… Ne, turgų užmirškime suvisam. O apie ekologiškųjų ūkių produkciją nėra ką nė šnekėti. Aš jei ekologiškai auginčiau kiaules, paleisčiau ganytis į aptvertą ąžuolyną, kaip senovės germanai, bet negi manote, kad tą kiaulę parduočiau pigiau. Aišku, kad brangiau! Juk ji ekologiškai auginta! Aš irgi sode ekologiškai be trąšų auginau kelis kerus bulvių – užaugo tokios nykštukinės. A, tiesa, mėšlo nekračiau ant jų…

Ir vyriausybė čia nieko nepadarys. Ji tiesiog nedarys. Ji ir negali nieko padaryti. Jeigu ką ir darytų, tai kirstų šaką ant kurios sėdi – juk biudžetas skylėtas, juk reikia surinkti mokesčius. O juk prekybos centrai kokius mokesčius valstybei moka!

Negali nieko padaryti, nes jei darytų, lietuviškas kapitalas staigiai susisukęs kur nors pabėgtų, išsikraustytų, kur palankesnės sąlygos verslui. O šios turi būti tokios: vergiški atlyginimai ir labai maži mokesčiai… verslui, ne žmonėms – nepainiokit!

Vyriausybė negali nieko padaryti, nes didelis pinigas yra stiprus ir gudresnis už visą armiją valdininkų: jis moka naudotis įstatymais ir geba pasisamdyti kietus teisininkus. Valdžia bandys kaip visad kaip nors prasisukti: ką nors pažadėti. Bet geriausia būtų, kad dabar Lietuvoje kiltų koks nors skandalas ir visi tas aukštas kainas pamirštų.

Skandalas būtų, jei Lietuva uždarytų sieną su Lenkija, liepdama lietuviams važiuoti apsipirkti į Latviją. Bet valdžia tokios klaidos nedarys. Kad ir kokie jie asilai, vistiek taip nedarys. Sugalvos ką nors kitką. Kaip šachmatų lentoje – vardan ramybės paaukos kokią nors stambią figūrą. Galima būtų paaukoti Gabrielių Lansbergį ir visą jo šeimos biznelį. Vytauto nelieskim, jis jau senas. Tiek to, tegu būna paminklu Lietuvai, nors ir tai… vargšeliui kažkokios premijos už nuopelnus neišmoka…

21

Visi džiaugtūsi, būtų labai daug kalbų, žurnalistai turėtų visai vasarai darbo ir kaip nors pragyventume iki rudens su tomis kainomis. O jau paskui bus naujas derlius ir baigtas kriukis. O jei dar birželyje rusas sugalvos ateiti, tai čia jau ne iki kainų… Bus įvestas rublis ir dar kartą žmonės nukentės. Paprasti žmonės. Paprasti žmonės visad nukenčia – pirmieji ir kaip reikiant. Visad taip buvo.

Jūs tikriausiai gegužės 2d. girdėjote kaip mūsų premjeras A. Butkevičius spaudos konferencijos metu kalbėjo apie susidariusią problemą? Girdėjote. Nieko nesupratote. Padariau jo kalbos šifruotę, kad būtų geriau suprantama, kaip žmogus nemoka kalbėti ir apskritai nežino apie ką kalba. ir tai yra premjeras! Šalies premjeras! Paskaitykite: “Bet čia negalima lygint praeitų metų pirmo ketvirčio turimų skaičių su šešioliktų pirmu ketvirčiu, bet jeigu mes palyginsim kaipkaina keitėsi… ėėė… vieno euro euro… ap… apyvartos… arbaa… gaunamo vieno euro… taaai… tai pirmąjame ketvirtyje palyginsim palyginsim su penkioliktų metų pir… pirmuoju ketvirčiu, aš galimai darau išvadą, kad antkainis šešioliktųjų metų pirmąjame ketvirtyje… bet čia negaliu pasakyti ar maisto produktų ar daržovių ir vaisių… čia mes kalbame apie visą mažmeninę apyvartą… antkainis yra didesnis lyginant še…šešio… šešioliktų metų ketvirtyje lyginant su penkioliktųjų metų pirmuoju ketvirčiu…” Čia velnias galvą nutrūktų – niekonesuprasi. Nes jis pats nieko nesupranta. kai žmogus gerai žino reikalo esmę, kalba aiškiai ir suprantamai. Ir šitas žmogus valdo Lietuvą!

23

1993–1995 m. studijavo Kauno technologijos universiteto vadybos magistrantūroje. 1995–1996 m. AB „Vilkasta“ rinkotyros ir rinkodaros direktorius. 1994, 1998, 1999 ir 2001 m. stažavosi Vokietijoje, JAV ir Danijoje. 2008 m. birželio 26 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją „Nacionalinio biudžetoišlaidų planavimo pagrįstumodidinimas“.

Nesuprantu kur jis studijavo, ko jis mokėsi ir kaip gavo diplomus? Greičiausiai apie valstybės biudžeto didinimą tikrai viską žino ir labai sklandžiai pašnekėtų.

24

Vilkas ėjo pas kalvį plonintis liežuvį manydamas, jog taip lengviau pateks į bedalių ožiukų namus. Mūsų premjeras prieš kurį laiką pasidarė akių operaciją, manydamas, kad labiau patiks liaudžiai. Ivano Krylovo pasakėčioje “Beždžionė ir akiniai”, beždžionės akiniai nepadarė protingesnės. Politikams reikėtų labiau skaityti vikišką klasiką.

Dabar jau girdžiu kalbant per TV, jog reikėtų valstybinėmis priemonėmis skatinti, kad atsigautų mažos parduotuvytės. “Pozdna batia kulakami mašatj” (tiesmukas vertimas: “Nebelaikas tėtuk, kumščiais mojuoti”). O ką darysim su prekybos centrais? Griausim? Juk kol monstrų nepanaikinsim… Ne vyručiai, prekybos centrų nenugriausim – jų pernelyg daug ir jie pernelyg stiprūs. O be to, per 16 metų mes pripratome prie prekybos centrų, prie begalinių akcijų. Kaip be jų?! Kaip be visokių akropolių ir pramogų centrų?! Beveik ištisa karta išaugo prekybos centruose kartu su mamomis begaudydama akcijines kainas. Naujoji karta nemokės pirkti mažose parduotuvėse. Be GPS’o jų tiesiog neras, o internetinėse parduotuvėse mėsos ir kiaušinių niekas neleis pardavinėti.

Ir ką jūs, ponai, valdžios vyrai, ketinate daryti? Negi mus vargšus, basakojus piliečius staiga, vieno mygtuko spustelėjimu paversite mažų parduotuvių savininkais?! Taip, bac paspaudei jungiklį ir priviso parduotuvyčių! Paliepei, sudarei šiltnamio sąlygas ir visi kaip kokie parazitai puolė į smulkūjį verslą…

Tai, kad čia nieko neišeis. Protingi išvažiavo, o kiti protingi, kurie liko, nelys į tą nesąmonę… Aš nesu kvailas, bet man užsiimančiam individualia veikla per sunku įkąsti metines deklaracijas. O jau ką kalbėti apie kitus dalykus… BUCHALTERIJA! Lietuviška BUCHALTERIJA yra siaubas! Ar aš galėčiau atsidaryti mažą parduotuvytę? Neturiu kapitalo. Kas man skolins, jei neturiu ko užstatyti bankui. Gal man kreiptis į šešėlį?! O gal man kreiptis į banditą? Štai kodėl Henrikas Daktaras veržiasi į laisvę – pajuto, jog ateina geri nauji laikai. Vėl pradėsime iš naujo? – nuo laukinio kapitalizmo?! A, tiesa, bankai… Neduok dieve įsiskolinti bankui. Įsiskolinęs bankui mažų kainų “nepadarysi”, o jei padarysi, išeisi šunims šėko pjauti – išeis tas ant to. O savų pinigų nėra. O gal jūs norite kaip dabartiniame turguje: vienas savininkas ir daug pardavėjų – vienas savininkas ir daug parduotuvyčių? Tai kas čia pasikeis. Šalia prekybos centrų atsiras 3-4 stambūs savininkai su begales įvairių pavadinimų turinčių kioskelių ir parduotuvyčių. Matyt, nusišneku… ne kitaip.

Ne, ponai, per kelis mėnesius nepridygs naujų parduotuvyčių ir taip nebus išspręstos kainų problemos. Šiam procesui gali prireikti 10-20 metų. Bet ir duodant tiek laiko abejotina ar kas pavyks. Prekybos centrai nepasiduos, o mažų parduotuvyčių savininkai su kainomis atsiliks nuo jų tik per kelis centus. Durnių neatsiras. Lietuvis yra godus. Godi Sodra rinkdama mokesčius ir šykštuolė mokėdama pensijas. Godi valdžia. Bet vistiek čia gera gyventi.

Sakoma: būkim biedni, bet teisingi. Sakyčiau: būkime turtingi ir neteisingi. O dar geriau: jei būtume ir turtingi, ir teisingi. Sąžiningi. Prekybos centrai visaip teisinasi, neva derliai šviežūs, neva mes nesuprantame jų rinkodaros, neva kažkas netgi atpigo, o juk iš tiesų kainų augimas yra niekas kita, kaip LUPIKAVIMAS. Mes pamiršome šitą, labai gerą lietuvišką žodį. Ir šiam lupikavimui valstybė neturi jokių priešnuodžių. Senovėje, tais baisiais, atsilikusiais, nepramoniniais, nevartotojiškais laikais buvo manoma kitaip.

Nors “lupikavimą” reiškia pinigų skolinimą už labai aukštas palūkanas, šiuo atveju aukštus prekybos centrų antkainius irgi drąsiai galima vadinti lupikavimu. Įdomu tai, jog pinigų skolinimas už palūkanas iki viduramžių buvo uždraustas kai kuriose valstybėse ir islamo, bei krikščionybės religijose, nes pinigai nedaro pinigų. Buvo manoma, kad žėmės ūkyje ir manufaktūrose produkcija auga darbo dėka, o pinigai auga apgaulės būdu, neįdedant darbo. Su ta tiesa reikėtų sutikti, nors laikai ir ne anie. Bet ką gali žinoti kaip jie pasikeis.

pranoistorijos.blogspot.lt

Pranas Sarpnikcis - Copy

Teksto originalas publikuotas tinklaraštyje „Prano istorijos“

 
traffix.lt