Pexels.com archyvo nuotr.

Vienas Europos Sąjungos fondų investicijų programų prioritetų numato didinti socialinę įtrauktį ir skatinti kovą su skurdu. Tam yra skiriamos lėšos iš ES fondų tokių žmonių bendrųjų gebėjimų, specialiųjų gebėjimų ir apskritai žmogaus savivertės augimui skatinti. Projektas „Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione“ yra įgyvendinimas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“. Šios paraiškos teikėjas ir vykdytojas yra Viešoji įstaiga „Voluntarius LT“, o partneriai – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir Kaišiadorių rajono pensininkų klubas. Bendra projekto, kurio įgyvendinimo trukmė yra 36 mėnesiai, tinkamų finansavimui skirtų išlaidų suma – 100.006,91 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

KAIP TAPTI PROFESIONALIU SAVANORIU

Savanorystės tradicijos Lietuvoje nėra itin senos, gilios ar plačiai sutinkamos. Pagrindą masinės savanorystės veiklai Lietuvoje sudarė Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos 2011 m. birželio 22 d. priimtas įstatymas Nr. XI-1500. Jis apibrėžė savanorišką veiklą, kaip neatlygintinai atliekamą visuomenei naudingą veiklą, kuri nelaikoma nelegaliu darbu. Vis daugiau ir dažniau atsiranda žmonių, norinčių neatlygintai ir savo noru daryti gerus ir reikalingus darbus. Tokiai veiklai pasiruošti nereikia ypatingų įgūdžių, žinių ir jų atnaujinimo, specialių gebėjimų ar ilgalaikių praktikų. Tačiau yra tokių savanoriškos veiklos sričių, kuriose norint dalyvauti reikalingas ne tik papildomų žinių turėjimas, bet ir tam tikri praktiniai, profesionalūs įgūdžiai.

Savanorystė suteikiant pirmąją medicininę pagalbą nelaimės, gaisro, avarijos metu, savanorystė teikiant socialinę pagalbą ligoniui, sergančiam neįgaliajam, savanorystė suteikiant pirminę psichologinę pagalbą potencialios savižudybės ar agresijos artimoje aplinkoje atvejais, reikalauja specifinių žinių ir praktikos. Profesionalios savanorystės poreikis yra nuolatos tiriamas. Jis ypač didelis greitosios medicinos pagalbos centruose, socialinių paslaugų centruose, senelių namuose, neįgaliųjų organizacijose, švietimo įstaigose. Vystantis profesionaliai savanorystei (kuri tik dabar pradeda plačiau skintis kelią Lietuvoje) reikia daug komponentų – laiko, papildomų naujų žinių, praktikos, didesnio susikaupimo ir, matyt, didesnio noro padėti kitam piliečiui.

Viešoji įstaiga „Voluntarius LT“, jau daugiau nei tris metus skleidusi žinias apie profesionalios savanorystės išskirtinį vaidmenį visuomenės saugumui, bendravimui, pasitikėjimui, 2018 metais gavo finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 2018-03-20 pradėjo projekto PROFESIONALIOS SAVANORYSTĖS SKATINIMAS KAUNO REGIONE įgyvendinimą. VšĮ „Voluntarius LT“ drauge su projektą vykdančiais partneriais mielai kviečia Kauno rajono gyventojus dalyvauti šiame projekte.

Projekto tikslas švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje, o taip pat profesionalioje savanoriškoje veikloje.

KĄ DALYVIS ĮGIS DALYVAUDAMAS PROJEKTE?

Kiekvienas dalyvis galės pasirinkti tai, ko jam ar jai labiausiai trūksta bendrųjų gebėjimų srityje: skaitmeninio raštingumo (darbas su kompiuteriu, įvairiomis programomis); socialinių gebėjimų (bendravimo, įvairių paslaugų teikimo, adekvataus komunikavimo, specifinių santykių su specifinėmis amžiaus, neįgalumo grupių asmenimis); verslumo pagrindų; kultūrinio sąmoningumo; bendravimo įgūdžių užsienio kalbomis (anglų, vokiečių).

Kiekvienas dalyvis galės pasirinkti įvairias profesinių gebėjimų ugdymo sritis: pirmoji medicinos pagalba (ne tik teorinė dalis, bet ir plati praktinė veikla); socialinių paslaugų teikimas, mokymas ir organizavimas, rengiantis tapti socialinių darbuotojų padėjėjais, jei to norės dalyviai; individualių ir grupinių psichologo konsultacijų teikimas.

Susidomėjusius šiuo projektu „Savanoriškos savanorystės skatinimas Kauno regione“, prašome ir kviečiame dalyvauti projekto švietėjiškame renginyje š. m. spalio 30 d. 17.30 val. Garliavos sporto ir kultūros centre (Vasario 16 – osios g. 8, Garliava, Kauno r.). Renginio metu bus pristatomas projektas, planuojamos vykdyti veiklos ir jų teikiama nauda. Būtume Jums labai dėkingi, jei susipažinę su šia informacija praneštumėte savo draugams, kaimynams, pažįstamiems, kuriuos gali dominti naujos galimybės tapti profesionaliais savanoriais.

voluntarius+projekto logo

Užsakymo Nr. KMC180083

Ši informacija yra portalo KaunoZinios.lt nuosavybė. Ją galima platinti tik susitarus su portalo redakcija ir nurodžius aktyvią nuorodą į KaunoZinios.lt. Parašykite mums adresu info@kaunozinios.lt

 

Taip pat skaitykite: