(c) LR Žemės ūkio ministerijos archyvo nuotr.

Pastaruoju metu į Žemės ūkio ministeriją kreipiasi ne vienas kaimo gyventojas, neturintis žemės ir neūkininkaujantis, tačiau ketinantis dirbti su verslo liudijimu arba kurti savo mažą įmonę: kepti pyragus, gaminti baldus ir kt. Žmonės domisi, ar norint gauti ES ir valstybės paramą, būtina tapti ūkininkais.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos priemonių koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Šukytė paaiškino, kad norint imtis veiklos, nesusijusios su žemės ūkiu, visai nebūtina tapti ūkininku – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos III krypties priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ parama gali pasinaudoti ir su žemės ūkiu nesusiję subjektai.

Priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ skirta žemės ūkio veikla neužsiimantiems kaimo gyventojams, ataskaitiniais ir (arba) einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo veikiantiems pagal verslo liudijimą ar individualiosios veiklos vykdymo pažymą, arba žemės ūkio veikla neužsiimančioms labai mažoms įmonėms ar asmenims, ketinantiems tokią labai mažą įmonę steigti kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurioje gyvena ne daugiau kaip 6 tūkstančiai gyventojų ir kuri nepriskiriama savivaldybės centrui.

Pasak Ž.Šukytės, paramos galima prašyti supaprastintąja tvarka – tokiu atveju prašoma paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 260 000 Lt (tam parengtos atskiros supaprastintosios paramos priemonių įgyvendinimo taisyklės) arba tvarka, nustatyta tiems pareiškėjams, kurie nori kreiptis didesnės negu 260 000 Lt paramos. Pastaruoju atveju prašoma paramos suma turi būti ne mažesnė kaip 260 001 Lt ir ne didesnė kaip 1,7 mln. Lt (ši nuostata galios iki 2010 m. gruodžio 31 d.) arba ne didesnė kaip 690 560 Lt (ši nuostata galios iki pat 2013 m. gruodžio 31 d.).

„Jei kaimo gyventojas nuspręstų užsiimti veikla pagal verslo liudijimą, t.y. nesteigdamas įmonės, jis galėtų kreiptis vien tik pagal supaprastintąją tvarką. Didžiausia galima paramos suma tokiam kaimo gyventojo vykdomam projektui negalėtų būti didesnė kaip 207 tūkst. Lt.“, – paaiškino Ž.Šukytė.

Išsamesnę informaciją apie priemonę, jos įgyvendinimo taisykles, remiamų veiklos rūšių sąrašą, tipines paramos paraiškų formas bei tipinį verslo planą (jei prašoma paramos, didesnės negu 260 000 lt) galite rasti Žemės ūkio ministerijos tinklapyje www.zum.lt, taip pat Nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės departamento teritoriniuose skyriuose.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: