(c) urtės latkauskaitės nuotr.

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius Meilės Lukšienės premiją įteikė Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos matematikos ir informatikos mokytojui Vygantui Kornejevui.

Mokytojas V.Kornejevas šv.Mato vidurinėje mokykloje dirba nuo 2008 metų. Jis pradėjo dirbti kaip programos „Renkuosi mokytis” dalyvis.

Sveikindamas pirmąjį šios premijos laureatą, ministras Gintaras Steponavičius visiems susirinkusiems jauniesiems mokytojams linkėjo įgyvendinti daug sumanymų ir niekada nesigailėti savo pasirinkimo dirbti įdomų mokytojo darbą.

„Premija įprasmina daktarės Meilės Lukšienės nuostatų ir idėjų tąsą dabartyje. Mokyti atviru protu ir atvira širdimi, gebėti mokytis ir keistis – tai labai svarbu mokytojui, nes jis kasdien turi spręsti iškylančius naujus iššūkius”, – sakė Gintaras Steponavičius.

Premijos dydis – 120 BSI (šiuo metu 15600 Lt). Ji bus skiriama kiekvienais metais.

Premijos skyrimo komisija, kuriai vadovavo viceministras Vaidas Bacys, vertino 30 premijai pateiktų kandidatų pedagoginio darbo pradžią ir tolesnę veiklą, orientuotą į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą, sėkmingus edukacinius projektus, atsižvelgė į palankius esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimus, sėkmingą bendradarbiavimą su kolegomis, lyderystę.

Švietimo ir mokslo ministerija šiemet įsteigė Meilės Lukšienės premiją pedagogams už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.
Premija siekiama įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus.

Į premiją gali pretenduoti asmenys ne vyresni nei 35 metų.

Kandidatūras premijai teikė patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos – praneša Švietimo ir mokslo ministerija.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: