(c) KaunoZinios.lt archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės tarybos darbotvarkėje numatyta svarstyti klausimą dėl AB „Kauno energija“ taikomo atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio. Siūlomo įvesti mokesčio dydis per mėnesį – 3,47 lito (be PVM).

Šis mokestis būtų taikomas tiems, kas pasirinko karšto vandeniu apsirūpinimo būdą su karšto vandens tiekėju, pavyzdžiui AB „Kauno energija“. Anksčiau „Kauno energija“ buvo pasiūliusi 7,47 lito (be PVM) karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį per mėnesį.

„Ankstesnis siūlomo mokesčio dydis ne tik man buvo nesuvokiamas. Todėl tokio sprendimo projekto kelis mėnesius neįtraukdavau į Tarybos darbotvarkę, kol nebuvo parengtas dabartinis, analogiškas kitiems miestams, tarifo variantas. Šioje situacijoje niekaip nepateisinama buvo „Kauno energijos“ kategoriška pozicija dėl nepagrįsto mokesčio dydžio gyventojams“, – sakė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

Aptarnavimo mokestis įsigalios kai: 1) karšto vandens tiekėjas butuose įrengs karšto vandens apskaitos prietaisus; 2) bus pasirašytos karšto vandens pirkimo/pardavimo sutartys su karšto vandens vartotojais; 3) kai geriamo vandens tiekėjas įrengs geriamojo vandens skaitiklį prieš karšto vandens ruošimo įrenginį 4) kai karšto vandens tiekėjas pasirašys pirkimo/pardavimo sutartį su geriamo vandens tiekėju dėl geriamojo vandens pašildymo iki higienos normomis nustatytos temperatūros; 5) bus nutrauktos esamos vartotojų (butų savininkų) sutartys su geriamo vandens tiekėju ir šilumos tiekėju.

Aptarnavimo mokestis turėtų įsigalioti po mėnesio nuo jo paskelbimo viešai (spaudoje).

„Šiuo metu Kaune mieste yra paplitęs toks apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš tiekėjo AB „Kauno energija“, o geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti – iš geriamojo vandens tiekėjo UAB „Kauno vandenys“. Kadangi Kaune karšto vandens tiekėjo nebuvo, tai ir karšto vandens apskaitos prietaisai buvo neprižiūrimi daug metų. Daugelis jų yra fiziškai nusidėvėję, rodmenys netikslūs, nėra atlikta metrologinė patikra, todėl jie nėra tinkami toliau eksploatuoti“, – sakė Savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjas Algirdas Vaitiekūnas.

AB „Kauno energija“ karšto vandens apskaitos aptarnavimo mokestį paskaičiavo vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika.

Pagal ją, aptarnavimo mokestis skaičiuojamas atsižvelgus į materialines (metrologinė patikra kas 4 metai, remonto paslaugos ir kt.), nusidėvėjimo ir finansinės sąnaudas (prietaisų įsigijimas). Naujuosius karšto vandens skaitiklius numatoma įrengti per 4 metus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: