Ieškoma būdų, kaip sumažinti šildymo kainas
(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Kauniečiai šio žiemos sezono metu už suvartojamą šilumos energija moka rekordinę kainą.

Siekiant kuo greičiau rasti būdų, galinčių padėti pakeisti susidariusią situaciją, ketvirtadienį į Kauno miesto tarybos posėdį buvo pakviestas AB „Kauno energija“ generalinis direktorius Rimantas Bakas.

Pasak bendrovės vadovo, „Kauno energija“ nuolat vykdo stambias investicijas: už 123 mln. Litų buvo atnaujinti vamzdynai, dar 5 mln. litų buvo investuoti į katilines.

Šiuo metu virš 90 proc. visos į miesto integruotą tinklą tiekiamos šilumos „Kauno energija“ perka iš vieno šilumos generavimo šaltinio – bendrovės „Kauno termofikacinė elektrinė“ (KTE), naudojančios išimtinai dujinį kurą.

2003 m. elektrinę įsigijusi koncernui „Gazprom“ priklausanti UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ sutartimi įsipareigojo iki 2018 m. į elektrinę investuoti 400 mln. litų. Tačiau šie įsipareigojimai nėra vykdomi. Nemodernizavus įrangos, KTE artimiausiais metais nebeatitiks Europos sąjungos direktyvų reikalavimų, todėl ženkliai pakils atmosferos taršos mokesčiai, darantys didelę įtaką vartotojų šilumos kainai.

„Kaunas jau dešimt metų supančiotas „Gazprom“ ir KTE. Ši bendrovė nevykdo savo įsipareigojimų, todėl perkamos šilumos kaina – viena iš didžiausių Lietuvoje. Naivu tikėtis, kad dešimtmetį nevykdžiusi savo įsipareigojimų, KTE pradės investuoti. Miestas pagaliau turi imtis konkrečių veiksmų – siekti modernizuoti jėgainę. Tokiu atveju jos gaminama šiluma galėtų atpigti iki 20 proc.“, – teigė miesto meras Andrius Kupčinskas.

Tarybos narys Gediminas Žukauskas priminė, kad 2003 metais pasirašyta šilumos pirkimo – pardavimo sutartis tarp UAB „Kauno termofikacinė elektrinė” ir AB „Kauno energija“ neatitinka dabartinių teisinių aktų. Dėl pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymo koncernas „Gazprom”, kaip pagrindinis UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ akcininkas, yra pasirašęs 105 mln. litų laidavimo sutartį. Nevykdant minėtų įsipareigojimų, gali būti pareikalauti sumokėti netesybas.

Po karštų diskusijų Kauno miesto taryba priėmė protokolinį pavedimą dėl KTE investicinės programos ir pardavimo sutarties. Taryba pavedė administracijai iki gruodžio 19 dienos atnaujinti AB „Kauno energija“ sudarytą derybų su KTE grupę ir darbui pakviesti energetikos ekspertus.

Derybų grupės užduotis – įvertinti konkrečias grėsmes Kauno miesto šilumos vartotojams dėl UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ pardavimo sąlygų nevykdymo. Iki vasario 1 d. derybų grupė turi pateikti siūlymus ir tolimesnę veiksmų programą.

Derybų metu nepasiekus teigiamų rezultatų ir iškilus grėsmei nevykdyti ES direktyvų reikalavimų, savivaldybės administracija ir AB „Kauno energija“ bus įpareigotos nuo kovo 1 d. pradėti laidavimo sutarties vykdymo procedūras. Be to, bus prašoma pateikti jėgainės pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo projekto programą.

Pagal protokolinį pavedimą savivaldybės administracija iki sausio 16 dienos turi paruošti verslo planą Petrašiūnų termofikacinės elektrinės ir kitų miesto elektrinių vystymui.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: