(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Statistikos departamento atliktų statistinių tyrimų duomenimis, 2009 m. mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) darbams buvo skirta 765,0 mln. litų. Palyginti su 2008 m., išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai sumažėjo 125,1 mln. litų, t. y. 14,1 procento ir sudarė 0,84 procento šalies bendrojo vidaus produkto (2008 m. – 0,80%).

Kaip ir praėjusiais metais, daugiausiai išlaidų MTTP darbams skirta aukštojo mokslo sektoriuje – 402,8 mln. litų, arba 52,7 procento visų MTTP išlaidų 2009 m., verslo įmonių sektoriuje – 181,6 mln. litų (23,7%), valdžios sektoriuje – 180,6 mln. litų (23,6%). 2009 m. MTTP išlaidų santykis su BVP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 0,64 procento (2008 m. – 0,60%). Verslo sektoriuje MTTP išlaidų santykis su BVP sudarė 0,20 procento (2008 m. – 0,19%).

2009 m. MTTP projektų darbo užmokesčiui buvo skirta 441,0 mln. litų, arba 57,6 procento visų MTTP išlaidų, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms – 324,0 mln. litų (42,4%). Palyginti su 2008 m., darbo išlaidos sumažėjo 16,3 mln. litų, t. y. 3,6 procento. Daugiausia lėšų MTTP darbuotojų darbo užmokesčiui skyrė aukštojo mokslo institucijos – 264,3 mln. litų, arba 65,6 procento visų MTTP išlaidų aukštojo mokslo sektoriuje. Verslo įmonių sektoriuje daugiausiai MTTP išlaidų skirta ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti – 42,0 procento visų verslo sektoriaus MTTP išlaidų, arba 76,2 mln. litų. Aukštojo mokslo sektoriuje ilgalaikiam materialiajam turtui, skirtam MTTP darbams, įsigyti skirta tik 23,6 mln. litų, arba 5,9 procento visų MTTP išlaidų aukštojo mokslo sektoriuje.

Didžiausią MTTP išlaidų dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė valdžios lėšos – 54,0 procento, verslo įmonių lėšos – 21,0 procento, užsienio lėšos – 13,1 procento, aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų lėšos – 11,9 procento.

2009 m. MTTP projektuose dalyvavo 18,4 tūkst. darbuotojų, 6,4 tūkst. jų turėjo mokslo laipsnį ir pedagoginį vardą. 1000 darbo jėgos teko 11,2 MTTP veikloje dalyvaujančio darbuotojo. Aukštojo mokslo ir valdžios institucijose MTTP veikloje dalyvavo 16,3 tūkst. darbuotojų, iš jų 6,2 tūkst. tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą. Verslo sektoriuje – 2,1 tūkst. darbuotojų, iš jų 177 tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį. Tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, skaičius verslo sektoriuje per metus sumažėjo 18,8 procento. Aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuje vyresni nei 65 metų tyrėjai, turintys mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą, sudarė 13,8 procento. Verslo sektoriuje vyresni nei 65 metų tyrėjai ir inžinieriai sudarė 2,2 procento.

Statistiniai MTTP veiklos tyrimai atliekami kasmet, apklausiamos atrinktos gamybos ir paslaugų įmonės (pagal EVRK 2 red. A-U sekcijų), kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų (apklausiamos visos įmonės, kurių pagrindinė veikla įvardijama kaip mokslo tiriamoji), ir aukštojo mokslo bei valdžios institucijos, užsiimančios mokslo tiriamąja veikla.

Šaltinis: Statistikos departamentas

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: