Kaunas.lt archyvo nuotr.
Bendrojo ugdymo vadovėliais mokiniai aprūpinami nemokamai. Vadovėlį papildančios mokymo priemonės – pratybų sąsiuviniai – perkami knygynuose, tačiau jie neprivalomi ugdymo procese.

Pagal Švietimo įstatymą vadovėliais nemokamai aprūpinami mokiniai, besimokantys pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Daugumą vadovėlių mokykloje gauna ir baigiamųjų klasių mokiniai, jiems gali tekti įsigyti tik rečiau naudojamus pasirenkamųjų dalykų vadovėlius.

Pasak Kauno miesto savivaldybės Formaliojo švietimo poskyrio specialistų, kiek ir kokių vadovėlių pirkti, sprendžia kiekviena mokykla individualiai. Baigiantis mokslo metams mokyklos, atsižvelgdamos į turimų pinigų sumą bei mokytojų ir mokinių poreikius, turi išsirinkti vadovėlius iš Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinto Galimų įsigyti vadovėlių sąrašo. Knygas į mokyklas iki rugpjūčio 30 dienos pristato pačios leidyklos, todėl jos yra pigesnės nei knygynuose.

Vienu vadovėliu naudojamasi vidutiniškai ketverius metus, tačiau, pasak Formaliojo švietimo poskyrio specialistų, dėl mažėjančių mokinių skaičiaus vadovėlių moksleiviams pakanka.

Mokytojai taip pat gali rekomenduoti įsigyti pratybų sąsiuvinius, kurie konkretizuoja vadovėlio medžiagą, skatina aktyvią mokinių veiklą, diferencijuoja užduotis, individualizuoja darbą, sudaro galimybes įvertinti pasiekimus ir patiems įsivertinti savo rezultatus.

Mokytojai turi ne reikalauti, bet susitarti su mokinių tėveliais dėl galimybės nusipirkti rekomenduojamus pratybų sąsiuvinius. Jeigu tokių galimybių nėra, mokytojai privalo ugdymo procesą organizuoti ir be užduočių atlikimo pratybų sąsiuviniuose.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: