Stock.xchng archyvo nuotr.

Kaip ir kiekvienais metais, Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir Europos Komisijai pateikė ataskaitą apie pakuočių atliekų tvarkymo užduoties vykdymą 2008 m.

2008 m. Lietuvos Respublikos rinkai buvo tiekta apie 330tūkst. tonų pakuočių (detalesnė informacija: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=21bfe72d-2246-44f0-8bfc-ad1653988699). Tai sudarė beveik 99 kg vienam gyventojui. Todėl nenuostabu, kad pakuočių atliekų tvarkymui turi būti skiriamas ypač didelis dėmesys.

Daugiausia tiektapopierinių ir kartoninių pakuočių (31%), stiklinių pakuočių tiekta 24%, plastikinių – 15%, PET – 5%, metalinių – 4%, kombinuotų – 0,3%, kitų pakuočių (įskaitant medinių) – 21%.

Siekiant apsaugoti aplinką nuo pakuočių atliekų neigiamo poveikio, Europos Sąjungos narės, įskaitant ir Lietuvos Respubliką, privalo skatinti pakuočių atliekų surinkimą, perdirbimą ir (ar) kitokį naudojimą.

Stodama į Europos Sąjungą, Lietuva įsipareigojo pradedant 2006 m., vykdyti valstybėms narėms nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis: panaudoti ne mažiau kaip 50% pakuočių atliekų ir perdirbti ne mažiau kaip 25% pakuočių atliekų (bet ne mažiau 15% atskirai pakuočių rūšiai). Nuo 2012 m. šios užduotys dar labiau didinamos.

Lietuva, nustatydama nacionalines pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, siekia užtikrinti pakuočių ir kitų antrinių žaliavų, patenkančių į komunalinių atliekų srautą, rūšiavimą. Kuo daugiau šių atliekų turi būti surinkta atskirai, perdirbta ar kitaip panaudota.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2008 m. Lietuva įvykdė ne tik ES, bet ir beveik visas nacionalines užduotis. Buvo perdirbta apie 52% pakuočių (daugiausiai (73%) popierinės ir kartotinės pakuotės). Pakuočių atliekų panaudojimo užduotys (panaudoti nuo 50 iki 65% pakuočių atliekų) taip pat buvo įvykdytos.

Deja, vis dar nepavyksta pasiekti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos stiklinių pakuočių perdirbimo užduoties. 2008 m. jos perdirbta tik 50% (užduotis – 64%).

Aplinkos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: