(c) kam.lt archyvo nuotr.

Kariuomenė, atsižvelgdama į krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės vardu gautą Kauno savivaldybės prašymą dėl kariuomenės pagalbos audros padariniams šalinti ir suderinusi su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (PAGD), pagalbai skyrė Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karius ir specialią inžinerinę techniką: sunkvežimius, benzininius pjūklus, traktorių ir frontalinį krautuvą.

Nuo rugpjūčio 9 d. pavakario kariai prisijungė prie talkos Kauno Panemunės rajone. Liepos 10 d. Panemunėje darbuojasi 26 Inžinerijos bataliono kariai. Planuojama, kad kariai dalyvaus pagalbos operacijoje iki rugpjūčio 13 d.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas nustato, kad ekstremalių situacijų atvejais kariniai vienetai gali būti pasitelkiami teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms gelbėjimo užduotims atlikti gavę Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko arba savivaldybės, kurios teritorijoje yra ekstremalios situacijos židinys, administracijos direktoriaus rašytinį prašymą.

Praėjusiais metais Lietuvos kariuomenė ir PAGD bendrai patvirtino sąveikos ekstremalių situacijų taikos meto atvejais planą, kuriuo siekiama užtikrinti operatyvų bendrų veiksmų koordinavimą ir efektyvų turimų pajėgų ir priemonių panaudojimą ekstremalių situacijų atvejais. Šis planas numato, kad kariuomenė, teikdama pagalbą PAGD, gali būti pasitelkiama atlikti žvalgybą potvynių, miškų ar durpynų gaisrų atvejais, padėti likviduoti įvairius incidentus, evakuoti ar transportuoti žmones, kt.

LR Krašto apsaugos ministerija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: