(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno visuomenės sveikatos centras 2010 metais patikrino 13 Kauno miesto ir rajono bendrosios paskirties, specializuotų, slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninių ir 5 didžiąsias Kauno apskrities rajonų ligonines. Iš viso buvo atlikti 62 patikrinimai, 44 patikrinimų (70 proc.) metu rasta pažeidimų.

Dažniausiai pažeidimai yra sąlygoti finansinių galimybių trūkumų, kurie nustatyti 38 patikrinimų metu. Tai dažnai susiję su įstaigos remonto darbais: nelygi, atsilupinėjusi sienų danga, sena, susidėvėjusi grindų danga, dušų ar tualetų patalpose atsiklijavusios plytelės ir t.t.

Patikrinimų metu už pažeidimus surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolai, skirtos nuobaudos dėl netinkamos endoskopų priedų ar kitų medicinos prietaisų priežiūros (valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos), baseino eksploatacijos, neatitinkančių higienos normų reikalavimų dializei naudojamo išvalyto vandens mikrobiologinių rodiklių, dezinfekantų naudojimo ne pagal paskirtį ar pasibaigus jų galiojimo terminui ir kitų pažeidimų. Šiuos pažeidimus įstaigos pašalino.

Ne mažą dalį padarytų pažeidimų įtakojo nauji, šią vasarą įsigaliojusios Lietuvos higienos normos HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, reikalavimai. Sugriežtėjo reikalavimai daugkartinių medicinos prietaisų paruošimo naudojimui, taip pat sutrumpėjo sterilizuotų gaminių laikymas rankomis užlipinamuose popieriaus plastiko maišeliuose.

Vis tik galime pasidžiaugti, kad pagal išgales atskiri ligoninių skyriai remontuojami, įsigyjama automatizuotų įrenginių prietaisų valymui ir dezinfekcijai, šiuolaikiškų modernių sterilizatorių, tinkamai atliekama sterilizacijos kontrolė, beveik visos įstaigos, eksploatuojančios baseinus, šalia automatinės chloro dozavimo įrangos įsirengusios vandens dezinfekciją fizikiniais veiksniais (ultravioletiniais spinduliais).

Ženkliai sumažėjo pažeidimų, susijusių su netinkamu medicininių atliekų tvarkymu pagal HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ reikalavimus.

LR Sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: