(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, kad iki š.m. gegužės 16 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai privalu pateikti ataskaitas apie 2010 metais gautą ar suteiktą paramą. Visi paramos teikėjai ir gavėjai – juridiniai asmenys, suteikę ar gavę paramą – privalo pateikti metines ataskaitas: paramos teikėjai formą FR0477, jos gavėjai – formą FR0478.

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) paramos teikėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas ir organizacijas, valstybės ir savivaldybės įmones, biudžetines įstaigas, valstybės bei savivaldybių institucijas ir Lietuvos banką), taip pat užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos. Šie asmenys apie pernai metais suteiktą paramą iki gegužės 16 d. turi informuoti Mokesčių inspekciją, pateikdami metinę suteiktos paramos metinę ataskaitos FR0477 formą.

Paramos gavėjai – pagal LPĮ paramos gavėjo statusą turintys Lietuvos juridiniai asmenys, tokie, kaip labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir pan., – gavę paramą ir (ar) patys suteikę paramą ar labdarą, pildo ir savo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai teikia metinę ataskaitos FR0478 formą.

Atkreiptinas dėmesys, jog tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir jų centrai neteikia informacijos apie anonimiškai ir bet kokiu būdu iš fizinių asmenų gautą paramą bei jos panaudojimą, taigi jei tradicinės religinės bendruomenės paramą per kalendorinius metus gavo tik anonimiškai ir iš gyventojų, jos ataskaitos FR0478 teikti neprivalo.

Kauno AVMI atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, tie juridiniai asmenys, kuriems VMI pagal gyventojų prašymus perveda paramai skirtą iki 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio, metinės ataskaitos teikti neprivalo. Taip pat jokių ataskaitų nereikia teikti tokius prašymus pateikusiems gyventojams.

Minėtas ataskaitų formas patogiausia pateikti elektroniniu būdu, neturint tokios galimybės, galima pateikti ir popierines deklaracijų formas. Jei pildant deklaracijas kyla neaiškumų, daugiau informacijos suteiks Mokesčių informacijos centras telefonu 1882, taip pat VMI interneto svetainėje: http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1015082.

Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: