Kauno teritorinės darbo biržos informacija
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

2011 m. birželio mėnesį Kauno teritorinėje darbo biržoje nedarbo lygis, lyginant su praėjusio mėnesio duomenis, nepakito ir siekė 10,5 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų.

Palyginus su kitomis šalies teritorijomis, Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje registruoto nedarbo rodikliai šį mėnesį ir toliau buvo vieni mažiausių.

2011 m. birželio 1 d. duomenimis Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo registruota apie 41,89 tūkst. bedarbių.

Kauno mieste ir rajone 2011 m. birželio mėnesį užregistruota 2595 bedarbių, tai yra 8,6 proc. daugiau nei praėjusį mėnesį. Didžioji dalis arba apie 90 proc. bedarbių užregistruota Kauno mieste. Nuo birželio mėn. 15 dienos pastebimas darbo biržoje besiregistruojančių absolventų skaičiaus didėjimas (2011 m. gegužės mėn. užregistruoti 88, o birželio mėn. 252 absolventai).

Darbo biržos duomenų bazėje per mėnesį Kauno mieste ir rajone buvo skelbiamos 2029 laisvos darbo vietos (šis rodiklis palyginus su praėjusio mėnesio duomenimis nepakito). Daugiausiai darbo pasiūlymų sulaukė: produkto vadybininkai, apskaitininkai, administratoriai, transporto vadybininkai, inžinieriai, programuotojai, maisto produktų ir gėrimų technologai.

Kvalifikuotiems darbininkams buvo siūlomos pardavėjo-konsultanto, vairuotojo, virėjo, kepėjo, konditerio, siuvėjo, plataus profilio statybininko, apsaugos darbuotojo laisvos darbo vietos, neturintys kvalifikacijos asmenys galėjo įsidarbinti valytojais, sandėlio darbininkais, pakuotojais, krovikais.

Darbo biržos duomenimis, 2011 m. birželio mėn. Kauno mieste ir rajone įdarbinta 2460 ieškančių darbo asmenys.

Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 224 asmenys (apie 22 proc. daugiau nei praėjusį mėnesį). Iš jų daugiausia, 213 darbo biržos klientų, – į remiamojo įdarbinimo priemones. 678 asmenys pradėjo darbinę veiklą įsigiję verslo liudijimus.

Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyrius 2011 m. birželio mėn. registravo 412 bedarbių, nedarbo lygis šiame regione sumažėjo apie 0,2 proc. (12,0 proc.), šiame regione įdarbinta 317 asmenų, įregistruotos 242 laisvos darbo vietos.

Jonavos skyrius birželio mėn. 137 asmenis įtraukė į aktyvias darbo rinkos politikos priemones, o savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 138 darbo biržoje registruoti darbo ieškantieji. Daugiausiai darbo pasiūlymų šiame skyriuje sulaukė pardavėjai, vadybininkai ir darbininkai.

Kėdainių skyriuje nedarbo lygis palyginus su praėjusiu mėnesiu sumažėjo apie 0,2 proc. ir siekė 8,5 proc. (tai mažiausias nedarbo lygis Kauno apskrityje): birželio mėn. šiame skyriuje registruota 417 darbo neturinčių asmenų. Šiame regione įregistruotos 273 laisvos darbo vietos, įdarbinti 373 asmenys.

Į aktyvias darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 53 asmenys, o 103 – pradėjo darbinę veiklą pagal verslo liudijimą. Daugiausiai darbo pasiūlymų šiuo laikotarpiu minėtame regione sulaukė darbininkai, daržovių augintojai, medelyno daigyno darbuotojai, miško darbininkai.
Raseinių skyriuje 2011 m. birželio mėn. įregistruoti 268 bedarbiai, o nedarbo lygis, sumažėjęs apie 0,1 proc., siekė 10,9 proc. darbingo amžiaus gyventojų.

Raseinių rajone birželio mėn. įregistruota 151 laisva darbo vieta, o per šį mėnesį įdarbinti 223 asmenys. Ataskaitiniu laikotarpiu Raseinių rajone į aktyvias darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 75 asmenys, o savarankiškai dirbti pagal verslo liudijimą pradėjo 19 darbo biržos klientų. Daugiausiai darbo pasiūlymų gauta nekvalifikuotiems darbininkams ir pardavėjams-kasininkams.

Kaišiadorių skyriuje situacija, palyginus su 2011 m. gegužės mėn., taip pat gerėjo (nedarbo lygis sumažėjo apie 0,5 proc. ir siekė 13,3 proc. darbingo amžiaus gyventojų), duomenų bazėje įregistruotos 87 laisvos darbo vietos. Šiuo laikotarpiu įdarbinti 183 asmenys. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo dalyvauti 120 asmenų. Kaip ir kituose skyriuose, daugiausiai asmenų pradėjo dalyvauti remiamojo įdarbinimo priemonėse. Paklausiausi darbo rinkoje šiame regione buvo nekvalifikuoti darbininkai ir apdailininkai.

Panašūs pokyčiai užfiksuoti Prienų skyriuje: šioje teritorijoje per mėnesį įregistruoti 164 bedarbiai (nedarbo lygis sumažėjo apie 0,1 proc. ir siekė 10,4 proc.), įregistruotos 126 laisvos darbo vietos. Prienų rajone 2011 m. birželio mėn. įdarbinti 139 asmenys. Aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo dalyvauti 63 asmenys, o daugiausiai darbo pasiūlymų sulaukė pardavėjai ir darbininkai.

Kauno teritorinės darbo biržos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: