Keturios savivaldybės išbandys neformaliojo ugdymo krepšelį
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Anykščių, Klaipėdos, Panevėžio rajonų ir Panevėžio miesto savivaldybės pradėjo ruoštis išbandyti neformalaus ugdymo projektą – pinigai vaiko pasirinktam užsiėmimui.

Šiame projekte neformaliojo ugdymo programų finansavimas krepšelio principu bus išbandomas iki šių mokslo metų pabaigos, o nuo ateinančių mokslo metų pradėtas diegti visoje Lietuvoje. Naujo finansavimo privalumas – plati užsiėmimų pagal pomėgius pasiūla ir galimybė įtraukti į prasmingas ugdymo veiklas apie 50 proc. vaikų. Dabar neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko 23 proc. vaikų.

„Pradedame neformaliojo vaikų švietimo pertvarką siekdami, kad kuo daugiau mokinių, ypač miesteliuose ir kaimuose, po pamokų galėtų lankyti įvairius būrelius, lavintų savo gebėjimus ir kad jiems liktų kuo mažiau „tuščio“ laiko, – sako švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Mūsų tikslas – greta muzikos, dailės, sporto mokyklų, kurias lanko gabūs ir talentingi vaikai, plėtoti įvairių neformaliojo švietimo įstaigų veiklą.

Į tai įsitrauktų ir nevyriausybinės organizacijos, privačios studijos, klubai, individualią veiklą įregistravę ugdytojai. Valstybė vienam vaikui per mėnesį skirs 100 litų krepšelį. O tai reiškia, kad mažesnėse gyvenvietėse ir keliems vaikams bus galima organizuoti juos dominančius būrelius ar kitus užklasinius užsiėmimus“.

Pasirenkamasis vaikų švietimas (dabar jis vadinamas neformaliuoju) bus dviejų krypčių su skirtingo dydžio krepšeliais. Tai – neformalusis ugdymas su 100 Lt krepšeliu ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas, įgyvendinamas per specializuotas muzikos, dailės, sporto ar kitas mokyklas, kurių krepšelio dydis priklausys nuo vaiko pasirinktos ugdymo programos (pavyzdžiui, šokio ir pan.).

Neformaliojo ugdymo programos siekia ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines kompetencijas. Jas rengti ir įgyvendinti galės jaunimo centrai, klubai, organizacijos ir kitos su vaikais dirbančios įstaigos bei laisvieji mokytojai. Formalųjį švietimą papildantis ugdymas – formalizuotos programos, skirtos sistemingai gilinti tam tikros srities žinias ir gebėjimus, suteikti papildomų dalykinių kompetencijų.

Anykščių, Klaipėdos, Panevėžio rajonų ir Panevėžio miesto savivaldybės buvo atrinktos iš 22 savivaldybių, pareiškusių norą išbandyti pasirenkamąjį vaikų švietimo krepšelį. Šio projekto metu bus parengta programų akreditacijos tvarka, modeliuojamas lėšų valdymas ir apskaita.

Be naujo finansavimo modelio, minėtose savivaldybėse taip pat bus išbandyta pasirenkamojo vaikų švietimo programų kokybės stebėsena bei informacinė pasirenkamojo vaikų švietimo sistema, atlikti tyrimai, vykdomos konsultacijos. Informacinėje sistemoje bus skelbiamos įvairių švietimo teikėjų parengtos ir specialistų akredituotos pasirenkamojo vaikų švietimo programos, kad vaikai ar jų tėvai internetu galėtų gauti informaciją apie pasirenkamojo vaikų švietimo programas ir registruotis į jas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: