(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

2010 m. balandžio 23 d. Kauno technologijos universitete (K. Donelaičio 73) įvyko Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) ataskaitinė konferencija. Joje dalyvavo universitetų, akademijų ir kolegijų – VPU, KTU, KMU, KMU BMTI, LVA, KKA, VDU, VDA, LMTA, VGTU, VU, KK profsąjungų narių delegacijos.

Konferenciją pasveikino KTU rektorius prof. R. Šiaučiūnas, KTU Senato pirmininko prof. R. Bansevičius. LAMPSS pirmininkė dr. A. Lapinskienė pranešime apžvelgė dvejų metų LAMPSS veiklą, susijusią su naujojo ŠMĮ priėmimo peripetijomis, kartu su Lietuvos švietimo profsąjungos atstovais vykusiomis akcijomis 2008 12 18,19 ir 22 prie LR Vyriausybės rūmų, mitingu 2009 03 10 prie LR Seimo, informavo apie susitikimus LR Seimo Švietimo komitete, ŠMM, apie pastangas atkreipti valdžios institucijų dėmesį į universitetų darbuotojų menkus atlyginimus, terminuotas sutartis, esant nepertraukiamas darbo pobūdžiui, kurios pažeidžia darbuotojų teisėtus lūkesčius, priminė įspėjamųjų streikų universitetuose ir parašų rinkimo akcijas 2008 m., nesulaukusias reakcijos nei iš LRV, nei iš kitų institucijų. A. Lapinskienė padėkojo visiems nariams, kūrusiems LAMPSS ir atskirai – komiteto nariams: KTU profsąjungos pirmininkui Vaclovui Kubiliui, LVA – Artūrui Stimbiriui, KK- Vitalijai Skėruvienei, LMTA – Virginijai Apanavičienei.

Konferencijoje aktyviai dalyvavo svečiai, LR Seimo nariai: dr. J. Oleka, dr. B.Vėsaitė, prof., habil.dr. V. M. Čigriejienė, dr. V. Gedvilas, kalbėję apie Mokslo ir studijų įstatymo konstitucingumą ir jo veikimo pasekmes jam įsiteisėjus.

Konferencijoje apie švietimo ir mokslo ateitį kalbėjo ŠM vicemininstrė dr. N. Putinaitė.

Lietuvos rektorių konferencijos prezidentas prof., hab.dr. R.Ginevičius, LMS vicepirmininkas dr. V. Gontis, LSAS prezidentas A. Mark, Lietuvos Švietimo profsąjungos ekspertas R. Turonis, prof., habil.dr. G. Merkys diskutavo svarbiais aukštojo mokslo pokyčių, kurių daugelis nėra remiami nei universitetų bendruomenių, nei visuomenės, nei studentų, klausimais, neatitinka visuomenės lūkesčių dėl didelių studijų kainų, sukelia jaunų žmonių emigraciją, o dirbantieji universitetuose, išskyrus nedidelį procentą papildomai dirbančių tarptautiniuose projektuose, sulaukė tik atlyginimų sumažėjimo, o ne žadėto jų padidėjimo. Prof. G. Merkys stebėjosi prievartine įstatymo nuostata visoms autonomiškai dirbančioms aukštosioms prievole tapti Viešosiomis įstaigomis, valdomomis politizuotų, ŠM skiriamų tarybų, prarasta teise bendruomenei rinkti Rektorių, kuris bus skiriamas. Anot vieno pasisakiusiųjų, Italijoje, laikantis panašios nuostatos, universiteto rektoriumi tapo autobusų parko direktorius… Buvo diskutuojama apie tai, kad ŠMĮ nuolat pažeidžiama konstitucinė teisė į nemokamą mokslą, universitetų autonomiją, KT tampa LR konstitucijos nuolatiniu išaiškintoju, nors LR Konstitucija ir be išaiškinimo nusako pagrindines teisines nuostatas. Anot A. Marko, Briuselyje, ET, iš kur jis ką tik grįžo, jau girdėjęs ironišką posakį, jog Lietuvai reikėtų įteikti medalį už tai, kad mažiau nei per vienerius metus šioji aukštąjį mokslą pavertė verslu…

Susirinkusieji išklausė LAMPSS tarybos narių doc. dr. A. Stimbirio ir V. Skėruvienės pranešimą „Darbuotojų teisinė, socialinė ir ekonominė padėtis Lietuvos aukštosiose mokyklose“, LAMPSS revizijos komisijos ataskaitą, į praplėstą LAMPSS tarybą išrinko naujus narius – VGTU profsąjungos pirmininkę Rimutę Meilūnienę ir VDU profsąjungos pirmininko pavaduotoją dr. Daliją Snieškienę.

LAMPSS, kurios asocijuota narė yra ir Lietuvos mokslininkų sąjunga, kartu su Lietuvos švietimo profsąjunga (pirmininkas – Audrius Jurgelevičius) 2009 m. apsijungė į Lietuvos švietimo ir mokslo federaciją (pirmininkė – Rūta Osipavičiūtė). Federacija yra LPSK bei Pasaulio Švietimo organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų narė, aktyviai dalyvaujanti tarptautinėje profesinių sąjungų veikloje bei projektuose.

Virginija Apanavičienė

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: