© Vilmanto Ramono nuotr. KaunoZinios.lt

Lietuvos mokyklose pradėtas įgyvendinti Aktyviųjų klasių projektas – jo metu dalyje šalies ugdymo įstaigų bus diegiamos mokymui ir mokymuisi skirtos interaktyvios priemonės, el. turinys bei vykdomi specialūs mokymai pedagogams. Projektu siekiama skleisti naujos kartos mokymo ir mokymosi sprendimus, didinti jų efektyvumą, kurti inovatyvią ir patirtimi aktyviai besidalinančią mokytojų bendruomenę.

Šis projektas – pirmasis tokio pobūdžio kompleksinis sprendimas diegiamas šalies mokyklose, kuris suderins interaktyvias priemones bei mokymosi turinį ir metodikas. Aktyviųjų klasių projektą inicijuoja didžiausia Lietuvos vadovėlių ir mokomosios literatūros leidykla „Šviesa“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru (UPC), bendrovėmis „Alma littera sprendimai“ ir „Promethean“ bei Mykolo Riomerio universiteto edukologijos instituto mokslininkais. Projekto vertė siekia 200 000 Lt.

„Esame daugiausia patirties sukaupę mokomojo turinio kūrėjai, todėl nuolat siekiame prisidėti prie švietimo kokybės gerinimo. Kurdami produktus, galvojame, koks yra šiuolaikinis mokinys, kaip jis norėtų ir turėtų mokytis, kokios pagalbos labiausiai reikia mokytojui. Šiais laikais nebeužtenka pasiūlyti net ir geriausią vadovėlį. Todėl kuriame kompleksinius sprendimus, kurie sujungia pažangų mokomąjį turinį, pasaulyje pripažintas mokymo ir vertinimo metodikas su naujausiomis technologijomis, atveriančiomis naujas galimybes individualizuoti mokymą bei mokymąsi, atsižvelgti ir įvertinti kiekvieno vaiko ypatumus. Tikimės, kad Aktyviųjų klasių projektas leis pasiekti aukštesnių mokymo ir mokymosi rezultatų bei paskatins šiuolaikinio ugdymo praktikų sklaidą Lietuvoje“, – teigia Alfredas Ramanauskas, UAB „Šviesa“ švietimo leidybos vadovas.

Aktyviųjų klasių projektas bus vykdomas kelerius metus iš viso 9-iose šalies mokyklose. Diegiami sprendimai visų pirma bus orientuoti į penktas-šeštas klases, kuriose dėstomi gamtos ir žmogaus, matematikos dalykai. Tad kompleksiškais aktyviųjų klasių sprendimais pirmiausia galės naudotis šių dalykų mokytojai, o pačia klase – ir kitų sričių pedagogai.

Aktyviosios klasės sprendimas, diegiamas mokyklose, apima mokomąjį turinį – skaitmeninė mokytojo darbo aplinka „e.Šviesa“, skaitmeninių vadovėlių komplektai ir aktyviosios pamokos (matematikos bei gamtos ir žmogaus dalykai) – metodines rekomendacijas, įrangą – interaktyvios lentos, apklausos ir vertinimo sistemos, programinė įranga „ActivInspire“ – mokymus ir specialistų konsultacijas mokytojams bei jiems sukurtą virtualią erdvę, kur galima būtų talpinti išteklius ir dalintis patirtimi.

Pirmosiomis mokyklomis, kuriose pagal projektą jau vasario viduryje turėtų būti įrengtos aktyviosios klasės, tapo Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazija, Vilniaus Taikos progimnazija ir Vilniaus M. Daukšos vidurinė.

„Modernėjanti visuomenė, konkurencija skatina tobulėti ir keistis mokyklas – aktualizuoti ugdymo turinį, modernizuoti ugdymo aplinką ir ją pritaikyti prie mokinių poreikių, interesų, gebėjimų. Džiugu, kad mūsų mokykla yra pasiruošusi ir entuziastingai nusiteikusi dalyvauti šiame projekte. Manome, kad jis padės labiau vizualizuoti ugdymo turinį, didins mokinių mokymosi motyvaciją, pagelbės mokytojams fiksuoti pasiekimus ir stebėti mokinių daromą pažangą. Tikimės, kad projekte dalyvaujantys mokytojai pasidalins savo sėkmės istorijomis ir įgytą patirtį perduos kitiems mokytojams“, – teigia Vaida Abramonienė, Vilniaus Taikos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja.

Trims iš devynių projekte dalyvaujančių Lietuvos mokyklų aktyviosios klasės sprendimai bus suteikti nemokamai. Kitos trys ugdymo įstaigos galės šia galimybe pasinaudoti už pusę kainos, o likusioms bus suteikta 10 proc. nuolaida. Mokymai visų mokyklų mokytojams Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje bus suteikti nemokamai.

Mokyklos, kuriose bus diegiamas aktyviųjų klasių sprendimas, buvo atidžiai atrinktos pagal specialius kriterijus, kurie apėmė ne tik bendrą ugdymo įstaigos pasirengimą, bet ir konkrečių dalykų mokytojų motyvaciją, įgūdžius, profesinį aktyvumą ir kt.

„Pirmiausia tikimės, kad projektas prisidės prie geresnių mokinių pasiekimų. Daug vilčių teikia projekte aprašyta formuojamojo vertinimo svarba, projekto vyksmo tyrimas, tiksliniai mokymai, mokytojų noras dalyvauti šiame projekte“, – teigia Albina Vilimienė, UPC atstovė.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: