(c) LR Krašto apsaugos ministerijos informacija

Rugpjūčio 7 d. Ariogaloje (Raseinių r.) rvyko jubiliejinis dvidešimtasis Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“.

Kaip ir praėjusių metų šventėje, šiemet renginio dalyviai buvo kviečiami apsilankyti ir apžiūrėti kariuomenės įrengtą partizanų stovyklą ir bunkerius, kurie tikroviškai atspindėjo partizanų kasdienio gyvenimo sąlygas. Prie stovyklos buvo surengta teatralizuota partizanų priesaika ir apdovanojimo ceremonija.

Sąskrydis tradiciškai prasidėjo šventės dalyvių – buvusių Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių, rezistentų, jų artimųjų, taip pat buvusių Lietuvos, Latvijos ir Estijos partizanų organizacijų vadų, „Misija Sibiras“ ekspedicijų dalyvių, Estijos ir Latvijos ir Estijos, Lietuvos kariuomenės, Lietuvos šaulių sąjungos, skautų ir kitų visuomeninių organizacijų atstovų ir kiti svečių – eisena nuo Ariogalos bažnyčios į Dubysos slėnį, kurią lydėjo Garbės sargybos kuopos kariai ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras.

Sąskrydžio dalyviai tylos minute pagerbs žuvusiuosius kovose už Lietuvos laisvę ir režimo aukas, prie Kankinių memorialo Ariogalos kapinėse Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai padės gėles.

Iš visoje Lietuvoje veikusių devynių partizanų apygardų į Dubysos slėnį buvo nešama simbolinė Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės ugnis, buvo įžiebtas šventės aukuras. Vėliau Dubysos slėnyje buvo aukojamos šv. Mišios, vyko šventinis koncertas.

LR Krašto apsaugos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: