(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Tradiciškai visuose Lietuvos miestuose balandžio mėnuo skelbiamas švaros mėnesiu, todėl miestiečiai suskumba gražinti savo namo kiemo aplinką, padeda visuotinėse švarinimosi talkose.

Miesto tvarkymo skyrius nori priminti gyventojams, kad ne visi darbai, kuriuos nori žmonėms patys atlikti, yra leidžiami Lietuvos įstatymų.

Remiantis LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ gyventojams draudžiama genėti patiems medžius. Taip pat negalima mesti medžių šakų nei ant gatvės, nei į konteinerius. Už šiuos veiksmus yra baudžiama. Savivaldybės Viešosiose tvarkos tarnybos darbuotojai ketina gaudyti tokius pažeidėjus ir juos bausti.

Gyventojai, norintys apgenėti (nupjauti) medžius, kurie auga valstybinėje žemėje (gatvėje, daugiabučių namų teritorijose), turi kreiptis raštu į Savivaldybės Miesto tvarkymo skyrių. Prašyme turi būti nurodyta norimų genėti (pjauti) medžių rūšis, skaičius, pateikta medžių augimo schema.

Daugiabučių namų gyventojai kartu su prašymu turi pridėti ne mažiau kaip pusės namo laiptinės, prie kurios auga prašomi genėti medžiai, gyventojų sutikimą. Gavus prašymą yra patikrinama prašomų genėti (pjauti) medžių būklė, tuomet kreipiamasi į Savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrių dėl leidimo medžių genėjimui (nupjovimui) išdavimo.

Aplinkos apsaugos skyriui išdavus leidimą genėti (pjauti) valstybinėje žemėje augantiems medžiams, Miesto tvarkymo skyriaus užsakymu medžius Kauno mieste pagal patvirtintas taisykles geni ir pjauna UAB „Irgita“, pagal sutartį su Savivaldybe prižiūrinti Kauno miesto želdinius.

Tuo tarpu privačiose valdose gyvenantys kauniečiai dėl leidimų medžių genėjimui (nupjovimui), kurie auga jų nuosavose valdose, tiesiogiai turi kreiptis į Savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrių.

Kartu su prašymu gyventojai turi pateikti valdos nuosavybės dokumentų kopijas, žemės sklypo ribų plano kopiją, kuriame turi būti nurodyti arba pažymėti norimi genėti (pjauti) medžiai.

Leidimus genėti (pjauti) medžius privačių valdų savininkams tiesiogiai išduoda Aplinkos apsaugos skyrius. Aplinkos apsaugos skyriaus medžių genėjimui (pjovimui) išduoti leidimai galioja 1 metus.

Taip pat norime informuoti, kad visi medžių genėjimo darbai turi būti atliekami iki vegetacijos pradžios, t. y. iki sužaliavus medžiams.

Kadangi Miesto tvarkymo skyrius gauna labai daug gyventojų prašymų, medžiai, atsižvelgiant į gyventojų prašymus, gali būti apgenėti ne šį pavasarį, o šių metų rudenį, pasibaigus medžių vegetacijai, todėl prašome gyventojų supratimo ir atsižvelgti į gamtos aplinkybes.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: