(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Šių metų spalio 10 dieną startavo unikalus konkursas „Lietuva – jaunimo lyderių šalis“. Projekto metu Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, verslo bei politikos lyderiai ruoš jaunimo lyderius efektyviai veikti dabartinėje visuomenėje, aktyviai dalyvaujant visuomeniniame bei politiniame šalies gyvenime.

Projekto kūrimo prielaidos

Per paskutiniuosius 18 metų Lietuvoje susiformavo nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektorius, kurio veikėjai aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime, atstovauja įvairių bendruomenių interesus. Profesionalių visuomeninių organizacijų tinklas tapo pilnaverčiu verslo bei valstybės partneriu. Sustiprėjus NVO sektoriui buvo padarytas dar vienas žingsnis pilietinės visuomenės formavimo link. Šios tendencijos paskatino naujų programų ir projektų, nukreiptų į profesionalių NVO sektoriaus veikėjų ugdymą, atsiradimą.

Per nepriklausomybės metus Lietuvos valstybė suformavo tam tikrą santykių sistemą, kuri užtikrina darnų bei subalansuotą visuomenės vystymąsi bei žmonių gerovę. Reglamentuotas santykių tarp įvairių visuomenės dalyvių egzistavimas suformavo mechanizmą, kuriame kievienas žmogus gali siekti savo asmeninių tikslų, aktyviai atstovauti savo bei bendruomenės interesus, užtikrinti valstybės gerovę.

Labai svarbu užtikrinti, kad NVO sektorius, kaip vienas prioritetinių valstybės sričių, būtų stiprinamas, o jauni žmonės turėtų galimybę suprasti, kaip veikia šis sektorius, ir būtų motyvuojami jame dirbti. Šiuo metu visuomeninės jaunimo organizacijos tapo savotiška „mokykla“ visuomeniniams veikėjams ruošti.

Deja, krizės metu jaunimas vis dažniau palieka visuomeninį ir savanorišką darbą, dalyvauja kitų sektorių veikloje. Tai silpnina NVO sektorių bei mažina jo efektyvumą ir vaidmenį verslo bei valstybinio sektorių akivaizdoje, nes nėra formuojami nauji lyderiai, kurie galėtų perimti valdžią bei darbus. Būtent dėl to yra stabdomas pilietinės visuomenės formavimas. Šiuo metu Lietuvoje egzistuoja nedaug programų, kurios ruoštų profesionalius visuomeninius veikėjus, galinčius aktyviai dalyvauti pilietiniame ir politiniame gyvenime.

Suvokiant esamą padėtį buvo išvystyta nacionalinio jaunimo lyderių konkurso idėja, kurios tikslas – identifikuoti potencialius jaunimo lyderius bei paruošti juos visuomeninei veiklai.

Projekto aprašymas

Dalyvauti konkurse gali 18–29 metų jaunimas.

Konkursas susideda iš trijų etapų, kurie vyks š.m. spalio-gruodžio mėnesiais. Pirmojo etapo metu, nuo spalio 10 dienos susidomėję jauni žmonės atsako į konkurso tinklapyje www.jaunimolyderiai.lt pateiktus klausimus ekonomikos, kultūros, socialinės politikos, užsienio politikos, valstybės valdymo ir viešosios tvarkos temomis. Atsakymus vertins nepriklausomi vertintojai (verslo įmonių, NVO, valstybinių įstaigų vadovai). Atrinktieji dalyviai galės pasirinkti, kuriuose paskesniuose projekto etapuose jie norės dalyvauti, nes kiekvienas etapas – tai atskira konkursine veikla.

Antrajame etape vyks mokymo kursai, kurių metu dalyviams bus suteiktos konkrečios žinios ir lavinami praktiniai įgūdžiai būtini sėkmingai veiklai visuomeniniame, politiniame ir verslo sektoriuose. Savo patirtimi ir žiniomis dalinsis Mindaugas Kiznis (Nacionalinės plėtros instituto direktorius), Miroslavas Monkevičius (UAB „RnB slėnis“ direktorius, buvęs Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas).

Trečiajame – gebėjimų taikymo etape – dalyviai turės galimybę pereiti tris pakopas. Pirma, dalyviai susirungs VŠĮ „Debatų centras“ organizuotame debatų turnyre socialine ir politine tematika. Bus vertinamas jų iniciatyvumas, gebėjimas greitai reaguoti į oponentų argumentus, pagrįsti savo nuomonę, aiškiai ir glaustai reikšti mintis bei dirbti komandoje.

Vėliau, antrojoje pakopoje – „Lyderis socialiniame gyvenime“ – bus įvertintos jaunųjų lyderių socialinių projektų idėjos – projektų, kurie, dalyvių manymu, yra reikalingi Lietuvos visuomenei būtent šiuo metu. Atrinktų idėjų pristatyme dalyvaus visuomeninio bei verslo sektorių atstovai, kurie talkins dalyviams projektų įgyvendinime.

Galiausiai, dalyviai, dalyvaudami simuliaciniame žaidime, turės galimybę pademonstruoti turimus bei naujai įgytus gebėjimus, iniciatyvą ir lyderystės įgūdžius. Simuliacinis žaidimas bus pagrįstas esama valstybės institucijų sandara bei ryšiais tarp skirtingų institucijų – taigi dalyviai turės galimybę ne tik įsijausti į tam tikrą vaidmenį ir praktikoje pamatyti, kaip dirba tam tikri valstybės pareigūnai, bet ir panaudoti turimas žinias bei įgūdžius, norint pasiekti vienokių ar kitokių rezultatų esamoje sistemoje. Trečiojo etapo vertinimai ir viso konkurso nugalėtojai bus paskelbti ne vėliau kaip š.m. gruodžio 20 dieną.

Nugalėtojų laukia ne tik apdovanojimai, bet ir svarbiausias prizas – naujos žinios ir įgūdžiai, naudingos pažintys ar ryšiai, bei visokeriopa konkurso organizatorių ir partnerių pagalba bei bendradarbiavimas įgyvendinant jų projektų idėjas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: