Norintys gauti pašalpas turės dirbti ilgiau

0
2
(c0 Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba gegužės 27 dieną nusprendė pakeisti Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašą. Iš savivaldybės biudžeto finansinę paramą gaunantys asmenys už tai turi atidirbti. Patvirtinus aprašo pakeitimus, vienkartines ir socialines pašalpas gaunantys kauniečiai privalės padirbėti ilgiau.

Viešųjų darbų programoje nurodyti laikini visuomenei naudingi darbai. Laikinų darbo vietų skaičius pateiktas pagal Švietimo ir ugdymo skyriaus, Socialinių paslaugų skyriaus, Miesto tvarkymo skyriaus nurodytus poreikius. Viešųjų darbų programa yra suderinta su Kauno darbo birža.

Visuomenei naudingų darbų atlikėjai, t.y. visi ne jaunesni kaip 14 metų darbingi Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys savo iniciatyva ir ne jaunesni kaip 18 metų darbingi nedirbantys socialinės paramos gavėjai, nedalyvaujantys aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse, Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus siuntimu pagal tvarkos aprašo pakeitimus turės atlikti tokios trukmės visuomenei naudingus darbus:

4–24 val. – jei gaunama iki 300 litų pašalpa (kompensacija) per mėnesį;

12–40 val. – jei gaunama 300–700 litų pašalpa (kompensacija) per mėnesį;

24–52 val. – jei gaunama 700–1 150 litų pašalpa (kompensacija) per mėnesį;

36–64 val. – jei gaunama 1 150–1 500 litų pašalpa (kompensacija) per mėnesį;

52–84 val. – jei gaunama 1 500 litų ir daugiau pašalpa (kompensacija) per mėnesį.

Taip pat numatyta, kad jeigu asmuo per 10 dienų nuo siuntimo išdavimo datos neatvyksta į visuomenei naudingų darbų organizavimo vietą ir nepateikia siuntimo, laikoma, kad jis atsisakė atlikti visuomenei naudingus darbus. Prieš tvarkos aprašo pakeitimą, atvykimo laikas buvo tik 5 dienos.

Atsisakiusieji dirbti viešuosius darbus, vietoj pašalpų gaus maisto produktų, drabužių ar kortelių įsigyti šiuos daiktus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here