(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Darbą pradeda Slėnių stebėsenos grupė, sudaryta iš tarptautinių inovacijų ir technologijų plėtros ekspertų. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino sutartį su tarptautinį konkursą laimėjusia grupe. Penkių Lietuvoje kuriamų integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) stebėseną vykdys „Technopolis Consulting Group“ ir „Ernst & Young” konsorciumas.

Vienas iš svarbiausių stebėsenos grupės sudarymo tikslų – prižiūrėti, ar efektyviai naudojamos slėniams skirtos lėšos; pateikti reguliarų slėnių projektų vystymo vertinimą; teikti pasiūlymus ir rekomendacijas, kad būtų pasiekti iškelti tikslai ir rezultatai. Į stebėsenos grupės sudėtį įeina mokslo, vadybos, investicijų pritraukimo, eksperimentinių tyrimų infrastruktūros plėtros, valdymo ir priežiūros bei kiti tarptautiniai ekspertai.

Slėnių stebėsenos grupė stebės ir skirtingus projektus bei programas, sudarančias slėnių visumą – vertins slėnių tyrimo infrastruktūros projektų, Nacionalinių kompleksinių programų ir Jungtinių tyrimų programų įgyvendinimą. Valstybinei slėnių priežiūros tarybai, ES programų valdymo komitetui ekspertai teiks informaciją, konsultacijas, siūlymus, kokiomis kryptimis galima slėnių plėtra, taip pat siūlymus, padėsiančius priimti sprendimus dėl slėnių projektų tolesnio finansavimo. Sebėsenos grupė pateiks mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) infrastruktūros (pastatų, laboratorinių kompleksų, įrangos ir t.t.) valdymo modelį, kuris užtikrintų viešą įrangos prieigą, efektyvų įrangos ir lėšų panaudojimą.

Slėnių stebėsenos grupė taip pat konsultuos, teiks siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, kuri koordinuoja Vyriausybės patvirtintų slėnių plėtros programų kūrimą ir įgyvendinimą. Grupė teiks siūlymus ir Ūkio ministerijai, kuri slėniuose koordinuoja pramoninių tyrimų projektus.

„Kai kas nors klausia, kokie bus slėniai, kada pamatysime jų veiklos rezultatus, atsakome – ne anksčiau kaip po ketverių metų. Tačiau visus tuos metus reikia labai kryptingai dirbti ir nepadaryti klaidų, kad vėliau netektų gailėtis. Todėl vienas svarbiausių Slėnių stebėsenos grupei keliamų uždavinių – reikliai prižiūrėti slėnių kūrimo procesą ir jiems kuriantis teikti patarimus ir rekomendacijas, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. – Tarptautinis konsorciumas darbą pradeda būtent dabar, kai prasideda didieji slėnių steigimo darbai. Patyrę tarptautiniai ekspertai, perteikdami savo „know-how“, išmokys Lietuvos ekspertus, kurie ilgainiui perims slėnių bei Jungtinių tyrimo programų priežiūrą.“

Slėnių stebėsenos grupei, kuri veiks ketverius metus, numatyti dideli darbai. Grupė pateiks, kaip į slėnius būtų galima pritraukti kuo daugiau finansavimo iš kitų šaltinių, taip pat ir privačių; kuria kryptimi turi būti vystomi moksliniai tyrimai ir technologijos; kaip turi būti organizuojama rinkodara bei kokios teikiamos paslaugos, kad į slėnius būtų pritraukti aukštos kvalifikacijos tyrėjai, investuotojai; kokiu būdu slėniai geriausiai galėtų prisidėti Lietuvai tampant patraukliu ir dinamišku regionu pasaulio mokslo, technologijų ir inovacijų rinkoje.

Lietuvoje kuriami 5 aukštųjų technologijų mazgai – integruoti mokslo, studijų ir verslo slėniai: „Jūrinis“ Klaipėdoje, „Nemunas“ ir „Santaka“ Kaune, „Saulėtekis“ ir „Santara“ Vilniuje. Šiuo metu vykdoma 20 investicinių slėnių projektų, kuriems skiriama daugiau per 800 mln. ES lėšų. Slėniai Lietuvoje kuriami kaip mokslo ir verslo bendradarbiavimo branduoliai, padėsiantys pamatus aukštosiomis technologijomis paremtai konkurencingai ekonomikai.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: