(c) Urtės Latkauskaitės archyvo nuotr.

Finansų ministerijos duomenimis, per 2010 m. 10 mėnesių į valstybės biudžetą surinkta 12 mlrd. 111,4 mln. litų, planuota – 11 mlrd. 261,5 mln. litų, t.y. įplaukė 849,9 mln. litų daugiau nei planuota. Kartu su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per sausio – spalio mėn. į valstybės biudžetą buvo surinkta 15 mlrd. 638,7 mln. litų pajamų (ES paramos lėšų dalis – 3 mlrd. 527,3 mln. litų).

Daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio – 6 mlrd. 357,3 mln. litų. Buvo planuota surinkti – 5 mlrd. 234,3 mln. litų.
Per šį laikotarpį 2 mlrd. 400,8 mln. litų pajamų gauta iš akcizų (už visas akcizines prekes). Buvo planuota – 2 mlrd. 634,8 mln. litų.
Pelno mokesčio per 10 mėnesių surinkta 823,1 mln. litų, planuota – 745,7 mln. litų.
Nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 2 mlrd. 697,3 mln. litų, buvo planuota – 2 mlrd. 626,7 mln. litų.

Per 2010 m. spalio mėn. į valstybės biudžetą surinkta 1 mlrd. 171,2 mln. litų, prognozuota – 1 mlrd. 140,5 mln. litų. Surinkta 30,7 mln. litų daugiau. Kartu su Europos
Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per spalio mėn. į valstybės biudžetą buvo surinkta 1 mlrd. 206,3 mln. litų pajamų (ES paramos lėšų dalis – 35 mln. litų).
2010 metų valstybės biudžetas deficitinis. Valstybės ir savivaldybių finansinių rodiklių įstatyme patvirtintas 2010 metų biudžeto deficitas siekia 4 mlrd. 930 mln. litų. Visos papildomos pajamos skiriamos biudžeto deficitui mažinti.

Patvirtintame 2010 metų valstybės biudžeto plane (be 7 mlrd. 892 mln. litų ES ir kitos paramos lėšų), numatyta gauti 13 mlrd. 378 mln. pajamų, o išlaidos sudarys 18 mlrd. 308 mln. litų. Ženkliausios valstybės biudžeto lėšos (be ES paramos) skiriamos švietimui, sveikatos apsaugai, socialinei apsaugai.

LR Finansų ministerija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: