(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės Taryba svarstys klausimą dėl UAB kino teatro „Romuva“ įstatinio kapitalo padidinimo. Tai leistų kino teatrui įvykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams ir apsaugotų bendrovės turtą.

Įstatinį kapitalą siekiama padidinti 93 000 litais, išleidžiant 18 600 paprastųjų vardinių 5 litų nominaliosios vertės akcijų, kurių emisijos kaina lygi nominaliai vertei.

Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso 79 784 paprastosios vardinės 5 litų nominalios vertės akcijos, kurios sudaro 81,77 proc. UAB kino teatro „Romuva“ įstatinio kapitalo.

Taip pat projektas siūlo perduoti UAB kino teatrui „Romuva“ Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (pinigus) – 76 045 litus – iš Savivaldybės biudžeto kaip įnašą naujai išleidžiamoms akcijoms apmokėti.

UAB kino teatras „Romuva“ šiuo metu yra susidariusi sudėtinga finansinė situacija. UAB „Rosh“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų, UAB kino teatras „Romuva“ vienašališkai nutraukė patalpų nuomos sutartį ir, negaudamas jokių kitų pajamų, susidūrė su savo įsipareigojimų vykdymo problemomis. Pagal UAB kino teatro valdybos pateiktą pažymą bendrovės įsiskolinimai 2010 lapkričio mėnesį siekė 106 286 Lt (tame skaičiuje 24 866 Lt – įsipareigojimai Savivaldybei), o bendrovė savo sąskaitoje pinigų neturėjo.

Pasak bendrovės valdybos, išlieka rizika, kad įsipareigojimų įvykdymas vėl gali būti nukreiptas į bendrovei priklausantį turtą, t. y. bendrovė gali netekti dalies ar visų bendrovei priklausančių patalpų Laisvės al. 54, Kaune. Dėl neišmokėto darbo užmokesčio bei kreditorinių įsiskolinimų iškyla ir bankroto bylos iškėlimo bendrovei grėsmė. Dėl šių grėsmių valdyba nutarė kreiptis į akcininkus dėl finansinės paramos, bendrovei padidinant UAB kino teatro „Romuva“ įstatinį kapitalą

Pagal bendrovės pateiktą informaciją UAB kino teatrui „Romuva“ apie 121,6 tūkst. Lt liko skolinga UAB „Rosh“, taigi, šiai bendrovei neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, žala buvo padaryta ir Savivaldybei, kaip pagrindiniam UAB kino teatro „Romuva“ akcininkui.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nustato, kad pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų gali bendrovės akcininkai. Pritarus šiam sprendimo projektui UAB kino teatro „Romuva“ įstatinis kapitalas būtų padidintas 93 000 Lt ir sudarys 580 855 Lt.

Mantas Lapinskas, Tarybos sekretoriato vyriausiasis specialistas

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: