(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Valstybė investuoja apie 91 mln. litų ES paramos į socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų studijų programų atnaujinimą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Greta didžiųjų Vilniaus ir Kauno universitetų galimybę pagerinti studijų kokybę bei patrauklumą įgyja ir regioninės aukštosios mokyklos. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pasirašė finansavimo projektus aštuoniems universitetams.

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės dr. Dalios Bukelevičiūtės, atrenkant projektus, vadovautasi vienu iš Nacionalinės studijų programos prioritetų – daugiau dėmesio skirti socialinių, humanitarinių ir menų studijų sritims. „Tikslieji ir gamtos mokslai sulaukia finansinių injekcijų iš kuriamų mokslo, studijų ir verslo slėnių bei kitų ministerijos įgyvendinamų projektų. Todėl šiais valstybės projektais universitetai skatinami nukreipti lėšas į socialinių, humanitarinių mokslų ir menų studijas, kurių patrauklumas bei kokybė priklauso ir nuo jų dėstymo technologinės pažangos“, – sako dr. D.Bukelevičiūtė.

Už skiriamas lėšas Šiaulių universitetas yra suplanavęs įrengti tris šiuolaikiškas interaktyvias laboratorijas. Humanitariniame fakultete įsikurs lingafoninė laboratorija, skirta efektyvesnėms užsienio kalbų studijoms, Edukologijos fakulteto studentai mokysis integruotoje didaktinių technologijų laboratorijoje, o Menų fakultetas turės pažangiausioms Europos aukštųjų menų mokykloms prilygstančią interaktyvią meno technologijų laboratoriją. „Naujos laboratorijos įtrauks studentus į mokymosi procesą, jie bus ne stebėtojai, o aktyvūs dalyviai“, – taip būsimą projekto naudą vertina ŠU projektų vadybos skyriaus direktorė Eglė Virgailaitė-Mečkauskaitė.

Klaipėdos universitetas atnaujins patalpas, socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų studijoms įrengs labai reikalingą žmogaus motorikos tyrimų laboratoriją. Taip pat bus sukurtos virtualios darbo vietos, leisiančios studentams naudotis centralizuotai saugoma studijų informacija ir iš kompiuterių klasių, ir naudojant asmeninį kompiuterį iš viešo tinklo ar namų. „Suprantama, interneto technologijų infrastruktūra galės naudotis ir kitų specialybių – biomedicinos, technologijų, fizinių mokslų – studentai“, – pažymėjo KU Projektų valdymo skyriaus vedėja Rasa Viederytė.

Tikimasi, kad ši naujovių banga pakels socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų studijų prestižą regionų universitetuose ir apskritai turės kokybinės įtakos visoms šių sričių studijų programoms, suteiks studentams praktiniais įgūdžiais grįstą išsilavinimą. Socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų studijų programų atnaujinimo projektus įgyvendins Vilniaus universitetas, Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetai, Klaipėdos ir Šiaulių universitetai, ISM vadybos ir ekonomikos, LCC tarptautinis bei Lietuvos žemės ūkio universitetai.

Didžioji dalis projektų vertės finansuojama Europos Sąjungos lėšomis pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Universitetų infrastruktūros plėtra”.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: