© Lauros Matkutės nuotr./KaunoZinios.lt

Skatindama miestus užtikrinti patogų ir aplinkai draugišką susisiekimą, gerinti eismo saugą bei didinti miesto aplinkos patrauklumą, Susisiekimo ministerija rekomenduoja šalies savivaldybėms rengti darnaus judumo mieste planus. Tokius planus siūloma parengti daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų turintiems miestams ir kurortams.

Rengdamos planus savivaldybės kviečiamos naudotis susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėmis, kuriose nurodyta planų rengimo ir derinimo tvarka, turinio ir sudėties reikalavimai.

Gairės apima transporto sistemos pritaikymą žmonėms su specialiaisiais poreikiais, eismo saugos ir transporto saugumo didinimą mieste, intelektinių transporto sistemų plėtrą, viešojo transporto kokybės gerinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą, efektyvesnį skirtingų transporto rūšių derinimą kelionėms mieste, automobilizacijos žalos mažinimo sprendimus. Darnaus judumo planų rengimą ypač skatina Europos Komisija. Numatoma, kad planuose apibrėžtoms priemonėms įgyvendinti dalį lėšų savivaldybės galės gauti iš Europos Sąjungos fondų.

Darnaus judumo mieste planas – tai strateginio planavimo dokumentas, papildantis savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. Toks planas turės užtikrinti, kad miestuose būtų derinami darnios plėtros, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikiai, o miesto erdvė būtų naudojama subalansuotai, esamą susisiekimo infrastruktūrą pritaikant viešajam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams.

Numatoma, kad plane turės būti pateikti ne mažiau kaip du judumo mieste variantai (iki 2030 m.), parengti įvertinant ilgalaikę transporto sistemos perspektyvą, susisiekimo, eismo saugos, socialinius, ekonominius ir aplinkos apsaugos aspektus. Taip pat turės būti parengtas veiksmų planas iki 2020 m.

Darnaus judumo planų rengimą prižiūrės komisija, sudaryta iš Susisiekimo, Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijų, taip pat Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovų. Su šia komisija turės būti derinama rengiamo darnaus judumo plano techninė užduotis, o į kiekvienos plano dalies derinimą bus įtraukiama ir visuomenė, gyvenamosios vietovės bendruomenių (viešojo transporto, dviratininkų, senjorų ir kt.), bendruomeninių organizacijų ir kitų asociacijų, organizacijų ar įmonių atstovai.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: