© Stock.xchng archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Europos Parlamentas paragino imtis naujų priemonių, kurios leistų sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Viena iš jų – griežtesnės sankcijos darbdaviams.

“Per 40 metų ES valstybės labai nežymiai adaptavo savo teisės aktus, skirtus kovoti su nevienodu vyrų ir moterų darbo užmokesčiu, o prieš nelygybę toleruojančius darbdavius nesiimama jokių sankcijų”, – susirūpinusi teigė prieš balsavimą EP pranešėja Edit Bauer (Europos liaudies partija, Slovakija).

Eurostato duomenimis, moterys Europos Sąjungoje vidutiniškai uždirba 16,4 proc. mažiau nei vyrai, o dalyje ES valstybių šis skirtumas net didėja. Didžiausias vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas yra Austrijoje, Kipre, Čekijoje, Vokietijoje ir Slovakijoje, o mažiausias – Belgijoje, Italijoje, Maltoje ir Slovėnijoje.

Rezoliucijoje pažymima, kad nevienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį lemia diskriminacija, darbo rinkos susiskaidymas pagal lytis, nepakankamas moterų darbo vertinimas, tradicijos ir stereotipai.

EP nariai kviečia Europos Komisiją ir ES valstybes griežčiau prižiūrėti vyrų ir moterų darbo užmokestį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, taip pat numatyti veiksmingas ir atgrasančias sankcijas juos pažeidžiantiems darbdaviams – skirti nuobaudas, taip pat atimti teises gauti valstybės paramą bei subsidijas ar dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Europos Parlamentas ragina Šveicariją panaikinti diskriminacines kvotas Rytų europiečiams

Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Šveicarijos valdžią atšaukti diskriminacinį sprendimą grąžinti ilgalaikių leidimų gyventi šalyje kvotas Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Čekijos ir Vengrijos piliečiams.

Pagal 1999 m. ES ir Šveicarijos susitarimą, kuris buvo atnaujintas po 2004 m. ES plėtros, tokios kvotos buvo panaikintos 2011 m. viduryje. Šiemet Šveicarija nusprendė jas atnaujinti. EP nariai pažymi, kad kvotų atnaujinimas remiantis ES piliečių pilietybe yra diskriminacinis ir neteisėtas, todėl jie ragina Šveicariją persvarstyti minėtą sprendimą.

Europarlamentarai kartu yra susirūpinę, kad Šveicarijos federalinė taryba svarsto dar ir papildomus apribojimus. Jie prašo Europos Komisijos nedelsiant iškelti šį klausimą konsultacijose su Šveicarijos vyriausybe.

Rezoliucija priimta 486 EP nariams balsavus už, 30 prieš ir 27 susilaikius.

Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: