Kauno žydų religinė bendruomenė išleido atvirukų rinkinį, kuriame įamžinti įvairūs žydų architektūros paveldo objektai. Rugpjūčio 28 dieną Kauno Choralinėje sinagogoje įvyks vakaras, kuriame šis rinkinys bus pristatytas visuomenei.

XIX amžiuje Kaunas buvo tuometinės gubernijos žydų kultūrinio ir religinio gyvenimo centru.

Iki Antrojo pasaulinio karo žydai buvo neatskiriama Kauno gyvenimo dalis, visateisiai gyventojai. Tada mieste gyveno maždaug 38 tūkst. žydų tautybės Lietuvos piliečių. Čia veikė judėjų religinės mokyklos „Talmud Tora“, realinės gimnazijos, sinagogos, labdaros įstaigos, prieglauda ligotiems ir vienišiems seneliams, vaikų ir našlaičių prieglauda, žydų ligoninė, sveikatos namai „Oze“.

Padėtis apsivertė atėjus vokiečiams. Jau pirmosiomis okupacijos dienomis prasidėjo pogromai ir žiaurios žudynės. Naciai išniekino beveik visas Kauno sinagogas, o atimtus iš žydų namus, sinagogas, mokyklas ir kitus pastatus pavertė ligoninėmis sužeistiems kariams.

Daugybė Kauno vietų yra pažymėtos ilgesnio ar trumpesnio žydų buvimo ženklais. Vis dėlto holokaustas nubrėžė ribą, už kurios liko didžioji dalis bendruomenės ir jos paveldo. Todėl apie Kauno žydų kultūros paveldo objektus yra žinoma labai mažai.

Kauno žydų religinė bendruomenė  miesto Choralinėje sinagogoje „Ohel Jakov“  yra įsteigusi Kauno žydų muziejų, kurio ekspozicijoje yra 21 dailininko Kęstučio Milkevičiaus (1953-2009) pastele tapytas paveikslas.

Netoli sinagogos daug metų gyvenęs menininkas įamžino įvairius žydų  religinės ir visuomeninės paskirties pastatus. Piešiniai yra perkelti į atvirukus, kitoje jų pusėje lietuvių ir anglų kalbomis glaustai pateikta informacija apie šiuos pastatus.

Atvirukų rinkinys apie išlikusį Kauno žydų paveldą Lietuvoje  išleidžiamas pirmą kartą. Nėra  duomenų, kad kas nors būtų daręs panašų projektą kurioje nors kitoje Europos valstybėje.

Atvirukų rinkinį pristatys žydų kultūros tyrinėtoja Asia Gutermanaitė. Renginio metu pianinu gros Natanas Bairakas.

 

***

KAS: Atvirukų rinkinio „Išlikusio žydų paveldo pėdsakais Kaune“ pristatymas-paroda.

KUR: Kauno choralinėje sinagogoje „Ohel Jakov“ ((E. Ožeškienės g. 13, Kaunas).

KADA: Rugpjūčio 28 d., 18 val.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: