(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. sausio-spalio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,95 mln. keleivių, tai 22,8 procento daugiau nei tuo pačiu 2009 m laikotarpiu. Daugiausia keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės Karalystės (401,5 tūkst., arba 20,6 proc.), Vokietijos (233,8 tūkst., arba 12 proc.), Danijos (179 tūkst., arba 9,2 proc.), Latvijos (169 tūkst., arba 8,7 proc.) ir Airijos (146,1 tūkst., arba 7,5 proc.). Palyginti su 2009 m. sausio-spalio mėn., daugiau keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės Karalystės – 59,1, Vokietijos – 47,8, Danijos – 27,3, Airijos – 9,7 procento, o mažiau – į ir iš Latvijos – 16,7 procento. Dauguma keleivių – 87,7 procento (1,7 mln.) – atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais. Palyginti su 2009 m. sausio-spalio mėn., jų srautas padidėjo 32,4 procento.

Oro uostuose pakrauta ir iškrauta 9,8 tūkst. tonų krovinių ir pašto, arba 72,9 procen to daugiau nei 2009 m. sausio-spalio mėn. Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėktuvai 2010 m. sausio-spalio mėn. oro uostuose nusileido ir pakilo 32,1 tūkst. kartų, arba 22,5 procento daugiau nei tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu.

Per dešimt šių metų mėnesių Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 793,8 tūkst. keleivių, tai 26 procen tais daugiau nei tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu. Didžioji keleivių dalis – 79,3 procento (629,3 tūkst.), arba 10,6 procento daugiau nei 2009 m. sausio-spalio mėn., – vežta nereguliariaisiais skrydžiais. Keleivių apyvarta sudarė 1,9 mlrd. keleivio kilometrų ir, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu, padidėjo 37,4 procento. Krovinių ir pašto 2010 m. sausio-spalio mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 2,2 tūkst. tonų, arba 9,5 procento mažiau nei per tą patį 2009 m. laikotarpį, o krovinių apyvarta padidėjo 56,5 procento ir sudarė 2,1 mln. tonkilometrių.

2010 m. sausio-spalio mėn. AB „Lietuvos geležinkeliai” vežė 39,3 mln. tonų krovinių, tai 14 procentų daugiau nei tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu. Palyginti su 2009 m. sausio-spalio mėn., tarptautinis krovinių vežimas per dešimt šių metų mėnesių padidėjo 17,6 procento ir sudarė 27,9 mln. tonų, vidaus vežimas – 6,2 procento ir sudarė 11,4 mln. tonų.

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale per dešimt šių metų mėnesių krovinių perkrovimas padidėjo 10,7 procento, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu. Krovinių krova sudarė 32,7 mln. tonų. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 25,4 mln. tonų krovinių, arba 12,7 procento daugiau, Būtingės terminale – 7,3 mln. tonų, arba 4,2 procento daugiau negu 2009 m. sausio – spalio mėn. Skystieji kroviniai sudarė 46 procentus (15 mln. t) visų per krautų krovinių, birieji – 29,4 procento (9,6 mln. t), bendrieji – 24,5 procento (8 mln. t). Palyginti su 2009 m. sausio-spalio mėn., sumažėjo skystųjų (4 proc.), o padidėjo biriųjų (25,7 proc.) ir bendrųjų (29,2 proc.) krovinių krova (per dešimt 2009 m. mėn. – atitinkamai 15,7 mln. t, 7,7 mln. t ir 6,2 mln. t). Per dešimt šių metų mėnesių perkrauta 241,6 tūkst. kont! einerių (TEU1), 187 tūkst. kelių transporto priemonių ir 4,5 tūkst. prekinių vagonų. Palyginti su 2009 m. sausio-spalio mėn., padidėjo visų rūšių transporto priemonių krova: prekinių vagonų – 40,9, kelių transporto priemonių – 31, konteinerių -19,1 procento.
Vidaus vandenų transportu sausio-spalio mėn. vežti kroviniai sudarė 908,4 tūkst. tonų, arba 7,8 procento daugiau, keleivių vežta 1,8 mln., arba 7 procen tais mažiau nei 2009 m. sausio-spalio mėn.

Geležinkelių transportu 2010 m. spalio mėn. krovinių vežta 22,8 procento daugiau, vidaus vandenų transportu – 65,5 procento daugiau nei 2009 m. spalio mėn. Krovinių krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale per metus (2010 m. spalio mėn., palyginti su 2009 m. spalio mėn.) padidėjo 22,6 procento.

2010 m. spalio mėn. į oro uostus atvyko ir išvyko 19,6 procento daugiau keleivių nei 2009 m. spalio mėn. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu 2010 m. spalio mėn. padidėjo 9 procentais, o Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – sumažėjo 7,7 procento, lyginant su 2009 m. spalio mėn.

Šaltinis: Statistikos departamentas

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: