Metodinis renginys biologijos ir ekonomikos mokytojams
(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Spalio 19 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko metodinis renginys biologijos ir ekonomikos mokytojams „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ir įsivertinimas bei inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas, siekiant ugdymo(si) kokybės“.

Renginyje dalyvavo Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Žeimienė, dvidešimt aštuoni Kauno miesto mokyklų ekonomikos ir biologijos mokytojai.

Tardama įžanginį žodį centro metodininkė Ilona Teresienė pažymėjo, kad šis renginys – Švietimo ir ugdymo skyriaus, miesto ekonomikos ir biologijos mokytojų metodinių būrelių ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bendradarbiavimo pavyzdys.

Susirinkta kolegialiai pasidalinti gerąja patirtimi, aptarti galimus mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, taikomus aktyvaus mokymo(si) metodus.

Buvo išklausyti ir aptarti aštuoni mokytojų pranešimai. Kauno jėzuitų gimnazijos ir Tado Ivanausko vidurinės mokyklos ekonomikos mokytoja metodininkė Loreta Latvienė pristatė, kaip jos vadovaujama veikla mokinių mokomojoje bendrovėje ugdo paauglių ir jaunuolių verslumo gebėjimus, skatina mokytis ekonomikos.

Kauno Šv. Mato vidurinės mokyklos biologijos mokytoja Vilija Šukienė ne tik papasakojo, kokius mokymo metodus taiko biologijos pamokose, bet ir pademonstravo mokinių kūrybinius darbus. Didelio susirinkusiųjų susidomėjimo ir diskusijų sulaukė Kauno Šančių vidurinės mokyklos biologijos mokytojos metodininkės Danutės Masionienės pranešimas apie taikomus mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdus bei formas.

Kauno „Nemuno“ vidurinės mokyklos ekonomikos mokytoja metodininkė Dalia Ramonienė pristatė sukurtą ekonomikos mokymo e.metodiką, pademonstravo virtualią mokymo priemonę, kuri bus labai naudinga mokant mokinius nuotoliniu būdu. Taikomo kaupiamojo vertinimo privalumus ir trūkumus akcentavo Kauno Šv. Mato vidurinės mokyklos biologijos mokytoja ekspertė Zita Petraitytė.

Žiedrūna Jovaišienė, Kauno Kazio Griniaus vidurinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė, pademonstravo taikomas mokinių vertinimo ir įsivertinimo formas, dalijosi patirtimi, kokiais aktyvaus mokymo(si) metodais skatina mokytis biologijos.

Kaip vertina pasiekimus, kaip ugdo mokinių pasitikėjimą ir moko įsivertinti papasakojo Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja Audronė Klovienė ir Kauno Dainavos vidurinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja Vilija Domatienė.

Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Žeimienė pasidžiaugė puikiu renginiu, padėkojo pranešėjams už puikų darbą bei pasidalintą patirtį.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: