(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Sausio 13 dieną Savivaldybėje vyko iškilmingas Sausio 13-osios minėjimas, kuriame dalyvavo pirmosios kadencijos miesto Tarybos deputatai ir kiti asmenys, pasižymėję, atlikę sudėtingas ir svarbias užduotis atmintinomis dienomis.

„Sveikinu visus susirinkusius į laisvės dienos minėjimą. Noriu jums nusilenkti ir padėkoti už jūsų darbus lemtingomis dienomis. Dėkoju už strateginių objektų saugojimą. Man didelė garbė būti prieš jus. Jūsų darbai tomis dienomis žavėjo ir jaunus, ir garbingo amžiaus žmones. Aš tada buvau 16-metis, bet viską puikiai atsimenu. Tie, kas pažino Laisvės kainą, gali ir turi tą dvasią perduoti kitiems. Man didelė garbė įteikti jums burmistro Jono Vileišio medalius“, – kalbėjo miesto meras Andrius Kupčinskas ir įteikė apdovanojimus.

Meras akcentavo labai svarbius buvusio Kauno politechnikos instituto (dabar KTU) ryšininkų darbus. Jie sukūrė tokią ryšio sistemą, kuri būtų veikus net ir tada, kai viskas būtų buvę sunaikinta ir sustabdyta.

Iškilmingame minėjime kalbėjo istorikė Aušra Jurevičiūtė. Ji akcentavo, kad labai svarbiais Lietuvai momentais visada svarbius ir teisingus sprendimus siūlydavo savanoriai, tačiau vyriausybės nariai ir prezidentai dažnai jų neklausydavo. Taip atsitiko 1938 m., kai Lenkija pareiškė ultimatumą Lietuvai, istoriniu Klaipėdos krašto likimo atveju, 1940 m. ir kt. Istorikė pažymėjo, kad Sausio 13-ąją buvo tūkstančiai savanorių, jie apgynė laisvę.

Pirmosios kadencijos miesto tarybos deputatų pirmininkas Gintaras Pukas pažymėjo, kad Kaunas visada buvo laisvės lopšys, kad lemtingomis dienomis visi dirbo pagal savo gyvenimo būseną. Jis akcentavo, kad Tarybos deputatai tuo metu priėmė ypatingos svarbos sprendimus, už kiekvieną sritį, kiekvieną strateginį objektą buvo atsakingi asmenys, jie savo pareigas atliko labai gerai. Mero pavaduotojas Saulius Gricius susitarė su taksistais, kurie teikė informaciją apie įvykius mieste. Buvo palaikomas ryšys su kariškiais ir kt.

Buvęs meras Vidmantas Adamonis kalbėjo apie tai, kaip vedė derybas su desantininkais. Anuomet desantininkas lietuvis Osvaldas Pilkauskas reikalavo, kad žmonės būtų patraukti nuo strateginių objektų. Meras V. Adamonis jam atsakęs, kad šito padaryti negali, nes žmonės ir jo neklausys.

Deputatui Kęstučiui Ignatavičiui buvo pavesta kontroliuoti, kaip Tarybos pavedimus ir sprendimus įgyvendina administracija. Jis viską registravo, o ketvirtadienį dabar istorines 4 knygas ir 1 bylą įteikė merui A. Kupčinskui. Įteikdamas mero paprašė pasirašyti, kad priėmė, nes užduotys iki galo turi būti atliktos gerai.

Susirinkusius į minėjimą sveikino miesto Tarybos narys, Lietuvos sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas.

Šaulių sąjungai 1900 – 1904 m. vadovavęs Gediminas Jankus, dabartinis Savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorius, sakė: „Esu vienas iš tų, kurie davė priesaiką ginti laisvę, kelis mėnesius nesitraukėme iš Parlamento. Šia uniforma aš pasipuošiu vieną kartą per metus. Ji man labai brangi, nes primena mūsų pasiryžimą apginti laisvę. Kauniečių pavyzdys buvo įkvepiantis. Riaumojo tankai, o visų viltis buvo Kaunas. Jūs neprisiekėte, bet atlikote ne mažiau svarbius darbus negu mes – davę priesaiką. Visų Parlamento gynėjų vardu lenkiuosi jums. Reikia surinkti kuo daugiau duomenų apie žmones, kurie buvo pirmose pozicijose“, – kalbėjo G. Jankus.

Sąrašas asmenų, kurie buvo apdovanoti iškilmingo minėjimo metu:

1. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinius medalius už nuopelnus organizuojant savivaldos institucijų gynybą 1991 m. sausio 13 įvykių metu šiems asmenims: Algiui Konstantinui Kregždei, Juozapui Liuberskiui, Gerardui Majauskui, Albinui Zubkai.

2. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniai medaliai už aktyvų dalyvavimą organizuojant Savivaldybės ir svarbių miesto objektų gynimą 1991 m. sausio mėnesį įteikti šiems I kadencijos Kauno miesto tarybos nariams: Vytui Bancevičiui, Lilijai Butkevičienei, Vytautui Daugėlai, Sigitui Jonui Kavaliūnui, Andriui Kopustinskui, Petrui Algimantui Marcinkevičiui, Broniui Rusteikai, Pranui Statulevičiui, Rimantui Stoniui, Zenonui Šalnai.

3. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniai medaliai už dalyvavimą kovojant už Lietuvos nepriklausomybę įteikti šiems kultūros ir meno darbuotojams: Salvinijai Jautakaitei, Nijolei Jautakienei, Petrui Palilioniui, Aleksandrui Rubinovui, Stanislovui Rubinovui ir Petrui Venslovui.

4. Padėkos už ryžtą ir pasiaukojimą ginant amžinąją tautos teisę laisvai gyventi nepriklausomoje Lietuvos valstybėje įteiktos šioms Kauno miesto savivaldybės tarybos sekretoriato vyriausiosioms specialistėms: Aurelijai Guobužienei, Laimutei Lapinskienei.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: