(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Studentams trūksta informacijos apie aukštojo mokslo pertvarkos eigą ir pirmuosius rezultatus, dažnas, paklaustas, kaip konkrečiai galėtų prisidėti prie efektyvesnio pertvarkos įgyvendinimo savo aukštojoje mokykloje, tik gūžčioja pečiais. Taip situaciją vertina studentų atstovai Lietuvos studentų sąjungoje (LSS), apibendrinę susitikimų ciklo „Studentai studentams“ rezultatus.

Ciklo metu balandžio-gegužės mėnesiais LSS surengė du susitikimus su Klaipėdos ir Kauno regionų studentais. Juose didžiausias dėmesys skirtas pirmiesiems aukštojo mokslo pertvarkos metams aptarti.

„Nors praėjo daugiau nei metai nuo aukštojo mokslo pertvarkos pradžios, regis pati pertvarka dar pakankamai toli nuo studentų. Susitikimuose aiškiai pastebėjome, jog patikimos, aiškios ir prieinamos studentams informacijos apie pertvarkos įgyvendinimą, aukštosiose mokyklose galimus matyti pirmuosius rezultatus trūksta. Dėl to negebama teigiamų pokyčių studijų procese, aplinkoje sieti su pačia pertvarka“,- teigia Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis.

Pasak LSS vadovo, svarbu akcentuoti, kad komunikacija su studentais ir pertvarkos rezultatų sklaida lemia tiesioginį pačių studentų dalyvavimą pertvarkoje. „Negalima sąmoningai ir efektyviai įsitraukti į tai, ko nežinai, nesupranti arba jei nuolat girdi tik neigiamas žinias. Studentija kaip aktyviausia akademinės bendruomenės dalis ir tiesioginis pertvarkos adresatas galėtų būti daug aktyvesniu pertvarkos ramsčiu, tačiau sąlygos tam šiuo metu nėra pakankamos“, – pastebi D. Dikšaitis.

LSS kviečia Švietimo ir mokslo ministeriją, Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetą, aukštųjų mokyklų vadovus drauge ieškoti būdų pertvarkos įgyvendinimui stiprinti, pirmiausia tinkamai informuojant studentus ir skatinant jų dalyvavimą.

Susitikimuose „Studentai studentams“ be LSS prezidento dalyvavo, projektų vadovas Vytautas Valentinavičius, Akademinio proceso ir socialinių reikalų koordinatorius Dovydas Kinderys.

Primename, kad Lietuvoje apie aukštojo mokslo pertvarką, dar vadinamą reforma, buvo kalbama daugiau nei dešimt metų. Studentų skaičiui šalies aukštosiose mokyklose augant studijų ir mokslo kokybė nepateisino lūkesčių. Lietuvos aukštojo mokslo pertvarkai pradėti 2009 metų balandžio 30 d. buvo priimtas LR Mokslo ir studijų įstatymas.

Lietuvos studentų sąjungos žvilgsnis į aukštojo mokslo pertvarką buvo išdėstytas dar 2007 rugpjūtį parengtoje organizacijos pozicijoje „Dėl aukštojo mokslo reformos“ (dokumentą galima rasti organizacijos interneto tinklalapyje www.lss.lt). Poziciją priėmė organizacijos Taryba, kurioje veikia visų LSS vienijamų studentų atstovybių vadovai. Į nemažą dalį LSS siūlymų, pastabų planuojant ir vykdant aukštojo mokslo pertvarką buvo atsižvelgta.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: