(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės administracija (KMSA), siekdama optimizuoti vidaus administravimą ir veiklos valdymą bei sutaupyti žmogiškųjų išteklių resursus, įgyvendina dalinai Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamą projektą „Kauno miesto savivaldybės vidaus administravimo sistemos (KMSVAS) tobulinimas”.

Projekto metu bus diegiamos ir optimizuojamos KMSA vidaus veiklos valdymą gerinančios finansų valdymo ir apskaitos (pagal naujus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus), personalo, sutarčių valdymo, viešųjų pirkimų, nekilnojamojo turto, veiklos planavimo ir valdymo informacinės sistemos, vykdoma šių ir jau veikiančių KMSA informacinių sistemų integracija.

Įdiegus minėtas informacines sistemas, pagerės KMSA veiklų valdymo kokybė ir efektyvumas, bus užtikrintas veiklų operatyvumas, duomenų korektiškumas ir informacijos savalaikiškumas. Dirbant su informacinėmis sistemomis bus galima geriau planuoti ir koordinuoti veiklos procesus, optimaliai paskirstyti darbo laiką, efektyviai koordinuoti veiklas, vertinti jų eigą ir pasiektus rezultatus, laiku priimti būtinus sprendimus.

Projekto įgyvendinimo metu nuolatiniam darbui su informacinėmis sistemomis bus apmokomi KMSA darbuotojai. Per mokymus įgyta patirtis ir žinios prisidės prie administracinių gebėjimų stiprinimo, taip pat viešojo administravimo efektyvumo didinimo kasdieniniuose darbuose.

Europos socialinio fondo parama šiam projektui skirta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas”. Projekto įgyvendinimo trukmė – 2010 m. vasaris-2012 m. vasaris.

Daugiau informacijos apie projektą: projekto vadovas Vytautas Auginis, Kauno miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriaus vedėjas, el. p. vytautas.augonis@kaunas.lt. Tel. (8 37) 424 71.

Informacinių technologijų skyriaus informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: