(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Nuo šiol darbdaviai, norintys įdarbinti jaunus žmones, neturinčius jokios darbo patirties, galės pasinaudoti Europos socialinio fondo (ESF) parama. Jie galės gauti subsidijas, o jomis apmokėti iki 50 proc. jaunuolio darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuotas privalomojo socialinio draudimo įmokas. Tokios lengvatos bus taikomos tiems darbdaviams, kurie dalyvaus naujajame Lietuvos darbo biržos (LDB) projekte „Būk aktyvus darbo rinkoje“ ir įdarbins LDB registruotą jaunimą iki 29 metų.

Šiam projektui įgyvendinti yra skirti 22 mln. litų. Šiomis lėšomis bus finansuojamas įdarbinimas subsidijuojant (vidutinė trukmė – 5 mėn.) ir remiamas darbo įgūdžių įgijimas (vidutinė trukmė – 9 mėn.).

Tai pirmasis tokio pobūdžio projektas, skirtas remti jaunus žmones ir skatinti jų užimtumą darbo rinkoje. Jis truks iki 2012 m. pabaigos. Labai svarbu tai, kad šis projektas yra orientuotas į Užimtumo rėmimo įstatymo pataisas nedarbui mažinti, kurias parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o joms pritarė Seimas ir jau pasirašė šalies Prezidentė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko teigimu, šie vasarą įsigalioję pakeitimai suteikia daugiau galimybių padėti jauniems žmonėms įsitvirtinti darbo rinkoje.

„Anksčiau jaunimas iki 29 metų nebuvo priskiriamas prie darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų, todėl neturėjo teisės į įdarbinimą subsidijuojant, jei nepriklausė kitoms darbo rinkoje remiamoms asmenų grupėms. Dabar atsirado galimybė įtraukti juos į įvairius projektus“, – tvirtino D. Jankauskas.

Neabejojama, kad tokios lengvatos paskatins darbdavius priimti į darbą dar neturinčius patirties žmones, apmokyti ir parengti juos, kad pasibaigus subsidijavimui, toks darbuotojas jau sugebėtų dirbti visu našumu. Tikimasi, kad tokia parama žmonėms padės ir visam laikui įsitvirtinti darbo rinkoje – paprastai savo iniciatyva apmokytų darbuotojų darbdaviai nenori atsakyti ir jų keisti kitais, nes tai trikdo nusistovėjusią darbų eigą.

Tikimasi, kad daugiau kaip 5000 jaunuolių iki 29 metų bus įtraukti į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir įdarbinimo subsidijuojant priemones, o per pusę metų po dalyvavimo priemonėse ne mažiau kaip pusė jų įsidarbins.

Jaunų iki 25 m. amžiaus bedarbių gegužės 1 d. šalyje buvo 46,4 tūkst., tai yra 14,6 proc. visų darbo biržoje registruotų bedarbių.

Norintys daugiau sužinoti apie projektą darbdaviai ir jauni bedarbiai turi kreiptis į teritorines darbo biržas. Jų specialistai informuos apie galimybę dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir įdarbinimo subsidijuojant priemonėse, supažindins su teisėmis, pareigomis ir atsakomybe, nagrinės darbdavių pateiktus pasiūlymus dėl priemonių finansavimo.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: