europa.eu archyvo nuotr.

Europos Parlamentas (EP) priėmė rezoliuciją, kuria reiškia didelį susirūpinimą dėl pastaruoju metu Rusijoje priimtų represinių įstatymų ir jų taikymo prieš nevyriausybines organizacijas, pilietinės visuomenės aktyvistus, žmogaus teisių gynėjus ir mažumų atstovus. Europarlamentarai dar kartą ragina nustatyti draudimą išduoti ES vizas žmogaus teises pažeidusiems Rusijos pareigūnams bei įšaldyti jų turtą.

Europarlamentarai teigia esą labai susirūpinę pranešimais apie politinius teismo procesus Rusijoje ir tokių rimtų nusikaltimų kaip nužudymai, priekabiavimas ir smurtas neištyrimą, kaip matyti iš Sergejaus Magnickio, Michailo Chodorkovskio, Anos Politkovskajos ir kitų bylų. Europarlamentarai ragina Rusijos institucijas “veiksmingai, nešališkai ir nepriklausomai atlikti savo pareigas tam, kad nusikaltėliai būtų nubausti”.

Parlamentas taip pat reiškia didelį susirūpinimą dėl žinomo teisininko, kovotojo su korupcija ir visuomenės aktyvisto Aleksejaus Navalnio bylos ir apgailestauja dėl galimai politinio jo persekiojimo.

“EP dar kartą prašo ES Tarybą ir Europos Komisiją nustatyti vizų išdavimo apribojimus Rusijos pareigūnams, susijusiems su S.Magnickio byla ir kitais sunkiais žmogaus teisių pažeidimais, ir įšaldyti jų ES laikomą finansinį turtą. Savo ruožtu ES valstybės raginamos palengvinti vizų išdavimą persekiojamiems Rusijos politiniams aktyvistams”, – sakoma EP pranešime spaudai.

Jungtinių Valstijų Valstybės departamentas balandžio 12 dieną paskelbė 18 nepageidaujamų asmenų sąrašą. Tiems 18 asmenų buvo uždrausta išduoti Amerikos vizas dėl jų vaidmens viename sąmoksle grobstyti Rusijos iždo lėšas, o ši numanomų įvykių grandinė galiausiai baigėsi pareigūnus demaskavusio buhalterio S.Magnickio mirtimi.

EP rezoliucijoje taip pat ragina Rusijos valdžią nustoti registruoti nevyriausybines organizacijas ir politinius fondus kaip “užsienio agentus”, taip pat nebetaikyti šioms organizacijoms įkyrių patikrinimų, administracinių nuobaudų ir turto konfiskavimo. EP apgailestauja dėl to, kad kelios nevyriausybinės organizacijos jau yra teisiamos arba nuteistos ir reikalauja nutraukti šiuos tyrimus ir pašalinti nederamus nevyriausybinių organizacijų veiklos apribojimus.

Parlamentas ragina Rusijos valdžios institucijas užtikrinti politinį pliuralizmą, žiniasklaidos laisvę, įstatymo viršenybę, teismų nepriklausomumą ir nešališkumą, žodžio ir susirinkimų laisvę, taip pat veiksmingas nepriklausomas profesines sąjungas. Taip pat reiškiamas didelis susirūpinimas dėl Rusijos Dūmos priimto federalinio įstatymo dėl “homoseksualumo propagandos” bei jo atitikmenų devyniuose Rusijos regionuose.

Rezoliucijoje, be kita ko, siūloma 2014-2020 metų ES daugiametėje finansinėje programoje numatyti gerokai didesnę Sąjungos finansinę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms ir pilietinei visuomenei.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: